Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kitle Fonlamasında MKK’ya Önemli Rol

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Mart 2020 tarihli ve 10865/20464 sayılı kararı (“Karar“) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK“) faaliyetleri arasına “kitle fonlama sistemi işleticiliği” de eklendi.

Değişiklik ne getiriyor?

III-35/A.1 sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ“) ile uyum sağlaması adına MKK’nın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlilerine “kitle fonlama sistemleri” de dâhil edildi.

Karar, MKK’nın kitle fonlaması yöntemi ile toplanan fonları temsil edecek payları kaydileştirme ve söz konusu payların fon sahiplerine MKK sistemleri aracılığıyla aktarılması sorumluluğuna açıklık getirdi.

Sonuç

MKK’nın faaliyet alanı yürürlükteki mevzuata uygun olarak genişletilip, kitle fonlaması işlemleri için gerekli alt yapı hizmetleri verilmesi hedefleniyor.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’ne hakkındaki mevzuat bültenimize ve diğer mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/haberler/ adresinden ulaşabilirsiniz.