Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tütün Mamulleri Yönetmeliği Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişmeler

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) Tarım ve Orman Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından 1 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, tütün mamullerinin üretim şekli ve standart paket uygulamasına ilişkin düzenlemeler getiriyor.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik uyarınca piyasaya arz edilen sigaraların emisyon seviyelerinin Yönetmelik’te belirtilen veya Bakanlık’ça belirlenen değerlere uygun olması gerekiyor. Bununla beraber Yönetmelik’te üreticilerin her bir mamulat çeşidi için emisyon seviyeleri, kullanılan katkı maddeleri gibi bilgileri Bakanlık’a yıllık olarak bildirmesi gerektiği ifade edilmiş.

Yönetmelik ayrıca tütün mamullerinin paketleri üzerindeki sağlık uyarıları dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart biçimde etiketlenmesini ve paketlenmesini öngörüyor. Standart paket uygulamasına ilişkin olarak sigara gibi tüm içimlik tütün mamullerinin paketlerinde birleşik sağlık uyarılarının bulunması gerekiyor. Yönetmelik uyarınca birleşik sağlık uyarıları paketin en geniş ön ve arka yüzeylerinin %85’ini kaplayacak. Birleşik sağlık uyarıları Bakanlık’ın sitesinde ilan edilecek ve elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanacaktır.

Bununla beraber tütün mamullerinin kolilerinde, dış ambalajında veya iç ambalajlarında ürünün markasına yönelik Yönetmelik’te öngörülenler haricinde herhangi bir metin, yazı, sembol, resim ve figürün bulunmaması zorunlu kılınmış. Bu hususta dış ambalajda kullanılacak markaların Yönetmelik’teki teknik şartlara uygun yazı tipi ve puntoda, paketin sadece ön yüzeyine, bulunduğu alanın %5’ini aşmayacak şekilde yazılması gerekmektedir.

Üretimi 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona ermiş tütün mamullerinin piyasaya arzına 5 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edilebilecektir. Bu kapsamda üreticilerin ürünlerine ilişkin piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvurularını 5 Temmuz 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Bakanlık tütün mamullerinin kullanımından kaynaklanan zararlı etkileri önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda üreticiler, standart paket uygulaması uyarınca etiketleme ve paketlemeye ilişkin Yönetmelik’te öngörülen gereklilikleri gözden geçirmeli ve piyasaya arz ettikleri tütün mamullerinin söz konusu gerekliliklere uygun olmasını sağlamalıdırlar.

Benzer içerikler