Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Genel

Yeni Gelişme
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“), Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından 1 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik, akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamalarına, açılmalarına, faaliyetlerine, denetlenmelerine ve söz konusu diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin detaylı düzenlemeler içeriyor.

Bu kapsamda Bakanlık’ın ilan ettiği yerlerde diyaliz merkez açmak isteyenlerin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlık’tan yatırım izni alması gerekiyor. Yönetmelik’te ayrıca yatırım izni alan hak sahiplerinin Yönetmelik’in 19. maddesinde yer alan bilgi ve belgeler ile il genel müdürlüklerine başvurarak açacakları merkez/üniteler için ruhsat alması ve devamında faaliyet izni başvurusunda bulunması gerektiği düzenlenmiştir.

Ek olarak, Bakanlık’ın denetim faaliyetlerini yürütebilmesi için diyaliz uygulamalarına ilişkin Yönetmelik’te belirlenen kayıtların düzenli ve ulaşılabilir şekilde tutulması, Türkiye Diyaliz Veri Sistemi’ne (TÜRKDİVES) girilmesi ve talep halinde Bakanlık’a sunulması gerekiyor. Bu doğrultuda TÜRKDİVES’e veri girişi yapmayan veya gerçeğe aykırı ya da eksik veri girişi yapan merkez ve üniteler için idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Bakanlık diyaliz tedavi merkezleri ve diyaliz tedavi uygulamalarına ilişkin şirketlere yol göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda diyaliz merkezi açmak isteyen şirketler, Yönetmelik’te öngörülen gereklilikleri gözden geçirmeli, izlenmesi gereken usul ve esaslara uygun hareket etmelidir.