Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türkiye ile Birleşik Krallık Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

 

Yeni Gelişme

29 Aralık 2020 tarihinde Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması (“Anlaşma“) imzalanmıştır. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma Ne Anlama Geliyor?

Birleşik Krallık 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği’nden resmen ayrılmış ve yıl sonuna kadar bir geçiş süreci öngörülmüştü. Öngörülen sürecin bitimine bir hafta kala, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında uzlaşıya varılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1995 tarihli Gümrük Birliği Anlaşması bulunmaktadır. Brexit için ön görülen geçiş sürecinin sona ermesiyle birlikte, Birleşik Krallık artık Gümrük Birliği tarafı olmayacağı için ikili ticari ilişkilerde avantajlı konumunun yitirilmesi gündeme gelmekteydi. Bu sebeple, iki ülke arasında ayrı bir Anlaşma’nın imzalanması ticari ilişkilerde mevcut şartların korunması için büyük önem arz etmekteydi. Birleşik Krallık ile Türkiye arasında beklenen Anlaşma, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği ile Brexit sonrası ticaret ilişkilerine ilişkin anlaşmaya varmasının hemen ardından, 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanmıştır.

Birleşik Krallık, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. İki ülke arasında gerçekleştirilen ticari faaliyet 2019 yılında 11.2 milyar dolar değerinde ihracat, 5.6 milyar değerinde ithalat olmak üzere toplam 16.8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu anlamda Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Birleşik Krallık ile yapılan Anlaşma iş dünyası açısından büyük önem taşımaktadır. Anlaşma, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası ticarette rakipleri karşısında önemli bir avantaj kazanması anlamına gelmektedir.

Anlaşmanın Kapsamı

  • Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş ve herhangi bir süre kaybı yaşanmaksızın ticari ilişkilerin devamlılığı sağlanmıştır.
  • Anlaşma tüm sanayi ve tarım ürünlerini kapsamaktadır.
  • Anlaşma ile sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanmış, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde Gümrük Birliği Anlaşması ile sağlanan mevcut tavizler ölçeklendirilerek ticari ilişkilere yansıtılmıştır.
  • Anlaşma ayrıca Anlaşma kapsamının 2 yıl içerisinde yeniden görüşülmesine ilişkin bir hüküm içermektedir. Bu anlamda, Anlaşma’nın ilerleyen günlerde yatırım ve hizmet sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç

Birleşik Krallık ile imzalanan bu Anlaşma, Türkiye’nin yakın tarihte gerçekleştirdiği önemli ticari anlaşmalardan biridir. Anlaşma ile, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde,  gümrük muafiyetlerinin devamı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra,  iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirecek daha kapsamlı düzenlemelerin önü açılmıştır.

Benzer içerikler