Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Dövizle Ödeme Yasağı Netleştirilecek

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar“) yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak menkul ve gayrimenkul alım satımı; taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing; iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmıştı.

32 Sayılı Karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı (“Bakanlık“), yukarıdaki sınırlamalara ilişkin olarak istisnalar getirmeye yetkilendirmiştir.

Bakanlık, 17 Eylül 2018 tarihli basın duyurusu ile ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak şekilde, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşların görüşleri de dikkate alınarak en kısa süre içinde istisnaların belirlenip duyurulacağını; istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülüklerin değerlendirmeye alınacak hususların başında geleceğini ve 32 sayılı Karar kapsamında döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptığı sözleşmelerin dikkate alınacağını açıkladı.