Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Medya Kuruluşlarının Ticari İletişim Gelirlerine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK“) 1 Ağustos 2019 tarihinde Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik“) birtakım değişiklikler yaptı. Değişiklikler uyarınca internet ortamından yayın lisans sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ticari gelirleri Yönetmelik kapsamına dahil edildi, RTÜK’ün ticari gelirlerden aldığı pay oranı güncellendi.

Arka Plan

Radyo ve Televizyon Kanunu’na Madde 29/A hükmünü ekleyen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Radyo ve Televizyon Kanunu’na eklenen Madde 29/A hükmü ile artık internet üzerinden yayın yapmak isteyen veya bu yayınları iletmek isteyen kişilerin RTÜK’ten yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi alması gerekiyor. Yayın hizmetlerinin sunumuna, iletimine, lisans veya iletim yetkisi alınmasına ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar 1 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’te düzenlendi. Bu yönetmeliğe ilişkin detaylı bilgi için son yazımızı inceleyebilirsiniz.

Değişiklikler Neler Getiriyor?

RTÜK’ün medya hizmet sağlayıcı kuruluşların program destekleme gelirleri hariç elde ettiği brüt ticari iletişim gelirleri üzerinden aldığı pay %3’ten %1,5’e indirildi.

Değişiklikler uyarınca RTÜK, yayınlarını sadece internet ortamından sunan yayın lisans sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ticari gelirleri üzerinden pay alabilecek. Bu kapsamda ilgili medya hizmet sağlayıcılarının ticari iletişim gelirlerini Yönetmelik hükümleri uyarınca beyan etmesi gerekecektir.

Kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlar için geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan ve internet ortamından yayın yapan medya kuruluşları ise, yayın hizmetlerini eş zamanlı olarak sunmak ve isteğe bağlı yayınlarını da aynı kataloğa bağlı olarak sunmaları kaydıyla, Yönetmelik hükümlerinden muaf tutulacak. Ancak bu kuruluşların, kablo, uydu, karasal ve benzer ortamlarda kendi logosuyla yayınladıkları programları internet ortamında isteğe bağlı yayın hizmeti olarak sunması halinde, Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup bu kuruluşların da ticari iletişim gelirlerinin beyan etmesi gerekecektir.

Yönetmelik kapsamında ticari iletişim gelirlerini usulüne uygun olarak beyan etmeyen televizyon kuruluşları için öngörülen idari para cezaları, isteğe bağlı yayın yapan kuruluşlar için de uygulanacak.

Sonuç

Yönetmelik değişiklikleri uyarınca gerek Türkiye’de, gerekse yurtdışında bulunan ve internet ortamından yayın yapan Yönetmelik kapsamındaki platformlar, ticari iletişim gelirlerini beyan etmekle ve ticari iletişim gelirlerinin %1,5’ini RTÜK’e ödemekle yükümlü olacak. İlgili tüm medya kuruluşları, Yönetmelik’te yer alan yükümlülükleri dikkatle incelemeli ve Yönetmelik uyarınca gerekli adımları atmalıdırlar.

Benzer içerikler