Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Döviz Kredi Bakiyelerinin TCMB’ye Bildirimi Gerekecek

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“) tarafından 17 Şubat 2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ne getiriyor?

Yurt içinden ve yurt dışından sağladığı yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar (banka ve finansal kuruluşlar hariç) TCMB’ye bildirim yapmakla yükümlü olacaklar. Bildirim, TCMB tarafından belirlenen bir veri formu vasıtasıyla ve her bir ara dönem için ayrı ayrı yapılacak.

Bildirim yükümlülerinin belirlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanan finansal durum tablosu veya bunun bulunmaması durumunda vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bilanço dikkate alınacak.

Bildirimle yükümlü olan firmanın, yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri toplamının tanımlanan sınırın altında kalması durumunda, müteakip yıllık hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü sona erecek.

Bildirim yükümlülüğü olan firma, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapacak. Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından tamamlanacak. TCMB de firma tarafından bildirilen verilerin çapraz kontrollerini gerçekleştirecek.

Sonuç

Yönetmelik ile birlikte, Türk firmalarının döviz risklerinin takibinin daha kolay ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.