Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Rekabet Kurumu Yakın Zamanda Getirilen Taahhüt Yöntemini İlk Kez Uyguladı

Hukuk Bültenleri
Rekabet Hukuku
Genel

 

Yeni Gelişme

Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde 06.11.2020 tarihinde yayımlanan duyuruya göre Rekabet Kurulu’nun (“Kurul“) 05.11.2020 tarihli toplantısında aldığı karar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun“) yeni getirilen taahhüt mekanizması ilk kez uygulanmıştır.

Kurul’un 24.07.2020 tarihli ve 20-35/460-M sayılı kararı uyarınca, gümrüklü geçici depolama hizmeti veren teşebbüslerin Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma konusu teşebbüslerden biri olan Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. tarafından taahhüt sunulduğu kaydedilmiştir.

Kurul, bu taahhüt yoluyla rekabet sorunlarının giderileceği sonucuna ulaşmış ve anılan teşebbüs bakımından soruşturmaya son vermiştir. Söz konusu karar taahhüt uygulamasının, rekabet ihlali soruşturmaları bakımından, ilk örneğini oluşturmaktadır.

Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Bilindiği üzere 7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girerek Kanun’da önemli değişiklikler yapmıştır. Bu konuya ilişkin geçmiş hukuk bültenimize ulaşabilirsiniz. Söz konuşu değişikliklerin başında taahhüt mekanizmasının rekabet ihlali soruşturmaları bakımından da öngörülmesi gelmektedir.

Taahhüt mekanizmasının dayanağı olan Kanun’un 43(3). maddesine göre, teşebbüslerin rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallere ilişkin yürütülen önaraştırma veya soruşturmalar dışında Kurum’a bağlayıcı taahhütler sunabilmeleri öngörülmektedir. Taahhütlerin sunulması gönüllük esasına dayalı olup Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü önaraştırma ve soruşturmaların usul ekonomisi kapsamında kısa sürede tamamlanmasını hedeflemektedir. Kurul’un sunulan taahhütlerin önaraştırma veya soruşturmanın konusunu oluşturan rekabet sorunlarını gidermek için yeterli olduğuna kanaat getirmesi durumunda söz konusu taahhütler ilgili teşebbüs yönünden bağlayıcı hale getirilerek soruşturmaya son verilmesine karar verebilmektedir.

Taahhüt sisteminin kabulü ile Kanun, mehaz AB hukuku ile bu hususta uyumlu hale gelmiştir. Avrupa Birliği hukukuna 16.12.2002 tarihli 2003/1 sayılı Yönetmelik ile giren taahhüt mekanizması ile 18 yılda toplam 41 dosya teşebbüslerce sunulan taahhütlerin yeterli bulunması ile sonuçlandırılmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu, taahhüt mekanizmasını pazardaki rekabetin hızla etkin seviyeye ulaştırılması ve usul ekonomileri sayesinde kamu kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılması bakımından yayımladığı pek çok rapor ve çalışmada önermekte ve desteklemektedir.

Rekabet Kurumu’nun yayımladığı duyuruda da ilgili teşebbüs tarafından sunulan taahhütlerin yeterli olduğuna karar verilmiş, bununla beraber teşebbüsün bir rekabet ihlalinde bulunup bulunmadığı, ihlalin yapısı veya ihlalin sürmekte olup olmadığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmamıştır. İlgili duyuruda ayrıca söz konusu taahhüdün 1 ay gibi kısa bir sürede incelenip karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Sonuç

Rekabet Kurulu, 05.11.2020 tarihinde aldığı karar ile yürütülmekte olan bir soruşturmada teşebbüsün Kanun’un 43(3). maddesine istinaden sunduğu taahhüdü kabul etmiş ve soruşturmaya bu teşebbüs bakımından son verilmesine karar vermiştir. İşbu karar 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı yasa ile rekabet ihlali soruşturmaları bakımından Türk rekabet hukuku uygulamasına kazandırılan taahhüt mekanizmasının ilk örneğini oluşturmaktadır. Kurum’un bir ay gibi kısa bir sürede sunulan taahhüt hakkındaki incelemesini tamamlamış olması, yasal değişikliğin usul ekonomisi bakımından verimlilik kazanımlarını ortaya koymaktadır. Kanun’un 43(3). maddesinde öngörülen ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben bu mekanizmanın Türk hukukunda da daha sık uygulama alanı bulması beklenmektedir.