Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tüketici Şikayetlerine İlişkin Süreçler Kolaylaşıyor: Satıcılar ve Üreticileri Şikayet Etmek Daha Kolay Olacak

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde tüketici şikayet sürecinde usule ilişkin önemli değişiklikler içeren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i (“Değişiklik Yönetmeliği“) 11 Ağustos 2017 tarihli Resim Gazete’de yayımladı. Değişiklik Yönetmeliği, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler öncelikle tüketici hakem heyetlerine şikayette bulunmak isteyen tüketiciler için usuli basamakları kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu bağlamda tüketici hakem heyetlerinin, tüketici şikayetlerini işleme koymak ve Tüketici Bilgi Sistemi (“TÜBİS“) kayıtlarını güncel ve eksiksiz tutmak için TÜBİS kullanması gerekecektir.

Değişiklik ile, tüketicilerin başvurularını elektronik veya mobil imzaya ihtiyaç duymadan TÜBİS aracılığıyla tüketici hakem heyetlerine göndermelerine olanak tanınıyor.

Bilirkişi tayin etme daha önce tüm heyetin kararına bağlı iken, tüketici hakem heyetlerinin karar verme sürecini hızlandırmak adına, tüketici hakem heyeti başkanına bilirkişi tayin etme yetkisi veriliyor. Değişiklikler aynı zamanda tüketici davalarında bilirkişi olarak tüketici hakem heyeti başkan, üye ve raportörlerinin atanmasını yasaklıyor.

Tüketici hakem heyeti kararlarına dahil edilmesi gereken asgari içerik açığa kavuşuyor ve heyet kararının, tüketici hakem heyeti tarafından ilgili tarafa yüklenen borç ve tanınan hakları her bir talep için verilen karar ile birlikte net bir şekilde içermesi zorunluluk haline geliyor.

Sonuç

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, tüketicilerin en sık karşılaştığı problemlere yönelik çözümler üretmekte ve şikayet sürecinin daha sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak değişiklikler getirmektedir. Prosedürdeki kolaylıkların yakın gelecekte tüketici şikayetlerinin artmasına neden olması beklenmektedir.

Benzer içerikler