Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankaların Hisse Edinimleri Kolaylaştırıldı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) 14 Ağustos 2018 tarih ve 30509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle (“Değişiklik Yönetmeliği“) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (“BDDK“) tarafından değişiklik yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Haziran ayında attığı ve bankalara çeşitli durumlarda çağrı zorunluluğu muafiyeti sağlayarak, bankaların alacaklarına karşılık şirket hisselerini edinmelerini kolaylaştıran adıma, BDDK da bankaların iştirak edinimlerinde izin muafiyetini genişleterek katılmış oldu.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca bankaların yurtiçinde ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları) iznine tabidir.
  • Değişiklik Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden önce, alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımları, alacakların tahsili amacıyla yapılan hisse edinimleri ve iştiraklerin sermaye artırımlarına katılım için BDDK izni aranmamaktaydı.
  • Değişiklikle birlikte, bankanın ortaklığı tek başına ya da birlikte kontrol etmesi sonucunu doğurmaması; ortaklıktaki toplam payın kendi özkaynağının binde üçünü geçmemesi; ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az otuz gün önceden BDDK’ya bildirilmesi kaydıyla, kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklar ile risk yönetimi uygulamaları çerçevesinde birden fazla banka veya finansal kuruluş tarafından kurulan ortaklıklardaki pay edinimlerinde de artık BDDK izni aranmamaktadır.

Sonuç

Değişiklikle beraber BDDK izninin aranmadığı istisnai haller genişletilerek bankaların ilgili maddede sayılan ortaklıklara ve özellikle kredi ödemelerinde temerrüde düşen şirketlere ortak olmaları kolaylaştırılmış oldu.