Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Normalleşme Sürecinde Yeni Adım: Aktif Rasyosu Güncellendi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum“), 28 Eylül 2020 tarihli ve 9170 sayılı kararı (“Karar“) ile mevduat ve katılım bankaları için belirlediği aktif rasyo (“AR“) değerini güncelledi.

Karar Ne Getiriyor?

Kurum, her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasını mevduat bankaları için %95 ve katılım bankaları için %75 olarak belirlediği AR’yi sırasıyla %90 ve %70 olacak şekilde revize etti. Bankalar aylık ortalama AR’yi aşağıdaki formüle göre hesaplayacak:

Aktif Rasyosu (AR) = [Krediler + (Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 )] / [TL Mevduat + ( Yabancı Para Mevduat x 1,75 )]

Aylık ortalama AR’si sırasıyla %90 ve %70’in altına düşen mevduat ve katılım bankalarına, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 148/1(a) maddesi uyarınca 500.000 TL’den az olmamak üzere eksik kalan oranın (BDDK tarafından belirlenen AR ile ilgili ayda ulaşılan AR arasındaki fark) %5’i kadar idari para cezası uygulanacak.

Sonuç

AR, ilk olarak Nisan 2020’de bankaları kredi kullandırmaya teşvik ederek COVID-19’un ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek amacıyla getirilmişti. Karar ile BDDK, normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bankaların sağlaması gereken AR koşullarını yumuşattı.