Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Bankalar Kredi Kullandırmaya Teşvik Ediliyor

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (”BDDK”) 18 Nisan 2020 tarihli ve 9000 sayılı kararı uyarınca 1 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere bankaların karardaki formülü kullanarak haftalık bazda ”aktif rasyosu” (”AR”) hesaplaması gerekecek.

Karar Ne Getiriyor?

 • Karar uyarınca bankalar, AR’larını haftalık bazda aşağıdaki formüle göre hesaplayacak:

Aktif Rasyosu (AR) = [Krediler + (Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 )] / [TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,25 )]

 • AR formülünün pay kısmında yer verilen:
  • Krediler” kalemi, takipteki krediler hariç bankaların bireysel ve ticari müşterilere kullandırdıkları krediler tutarının toplamını,
  • Menkul Kıymetler” kalemi, bankalarca satın alınan yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri hariç özel sektör tahvil ve bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin ihraç ettiği her türlü borçlanma araçları, kira sertifikaları ve Eurobondların toplam değerini,
  • TCMB Swap” kalemi, bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (”TCMB”) swap yoluyla verdikleri yabancı paranın TCMB alış kurundan hesap edilen Türk Lirası (”TL”) cinsinden toplam değerini

ifade etmektedir.

 • AR’ın payda kısmında yer verilen:
  • TL Mevduat” kalemi, bankalar mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat/katılım fonu tutarı toplamını,
  • YP Mevduat” kalemi, altın ve kıymetli maden hesapları da dâhil olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para (”YP”) cinsinden mevduat/katılım fonu tutarı toplamını

ifade etmektedir.

 • Karar uyarınca, AR’nin ilgili aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşemeyecektir.
 • AR değeri yukarıdaki oranın altında olan bankalar, karar hükümleri uyarınca hesaplanacak aykırılık tutarının %5’ine kadar idari para cezasına maruz kalabilecektir.

Sonuç

BDDK bu kararı ile COVID-19 salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla reel sektöre finansman kaynağı sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, BDDK bir yandan bankaları COVID-19 ile mücadelede daha aktif bir rol almaya davet ederken, bir yandan da idari yaptırım öngörerek finansman desteği mekanizmasının işlerliğini sağlamayı amaçlıyor.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.