Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Vergi Danışmanı

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/1-(9) maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-(i) maddesinde yer alan finansman gider kısıtlamasına işlerlik kazandırıldı.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Karar uyarınca, finansman gider kısıtlaması aşağıdaki şekilde düzenlendi:

  • Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan gelir vergisi mükellefi işletmelerde, sadece aşan kısma uygulanmak üzere, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u gider olarak indirilemeyecek. Ancak, yatırımın maliyetine eklenen gider ve maliyet unsurları bu kısıtlamaya tabi olmayacak.
  • Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükellefi işletmelerde, sadece aşan kısma uygulanmak üzere, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u gider olarak indirilemeyecek. Ancak, yatırımın maliyetine eklenen gider ve maliyet unsurları bu kısıtlamaya tabi olmayacak.

Finansman gider kısıtlanmasına ilişkin düzenleme 01.01.2021 itibariyle başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde (04.02.2021) yürürlüğe girdi.

Sonuç

Getirilen finansman gider kısıtlamasıyla, işletmelerde borç kullanımı ve buna bağlı olarak faiz, komisyon, kur farkı gibi giderlerin azaltılması ve şirketlerde nakit sermaye artışına ilişkin faiz indirimi desteği de göz önünde bulundurulduğunda öz kaynakla finansmanın vergisel yönden daha cazip kılınmasının amaçlandığını düşünüyoruz. Bu kapsamda, işletmesinde yabancı kaynak kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, ileride yayımlanacak ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alarak söz konusu finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmadıklarını belirlemelerini ve bu yönde gerekli aksiyonları almalarını öneriyoruz.

Benzer içerikler