Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Covid-19: Kar Payı Dağıtımı Sınırlandırılması Üç Ay Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim
Genel

Yeni Gelişme

18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanlığı Kararı”) uyarınca kâr payı dağıtımına ilişkin sınırlamanın süresi üç ay (2020 yılının sonuna kadar) uzatıldı.

COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kâr payı dağıtımına sınırlamalar getirilmiş ve bu amaçla Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) Geçici 13. Madde eklenmişti. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kararı Neyi Düzenliyor?

Sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar olan kâr payı dağıtımı sınırlaması, TTK Geçici 13. Maddesi düzenlemesinde yer alan yetki uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üç ay süre ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Tebliğ, TTK Geçici 13. Maddesinin uygulanmasına ilişkin esasları belirlemiş, kâr payı dağıtımı sınırlamasına istisnalar getirmişti.

Sonuç

2020 yılı sonuna kadar öngörülen istisnalar kapsamında kâr payı dağıtımı yapmak isteyen şirketlerin, TTK ve Tebliğ hükümlerinde düzenlenen uygulamaya ilişkin esasları göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Kâr payı dağıtımı sınırlamasına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için önceki tarihli Hukuk Bültenlerimiz COVID-19: Kar Payı Dağıtımına Sınırlama Getirildi ve COVID-19: Kâr Payı Dağıtımının Sınırlandırılmasına İlişkin Usul, Esas ve İstisnalar Düzenlendi erişebilirsiniz.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.