Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yeni Karar Özetleri Yayınladı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), internet sitesinde (i) kişisel veriler içeren köşe yazısının silinmesi talebi, (ii) özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşımı ve (iii) işe alım sürecinde kişisel verilerin yasal olmayan şekilde aktarımı hakkında 3 Ağustos 2018 tarihinde yeni karar özetleri yayınladı. Söz konusu karar özetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kararlar Ne Anlama Geliyor?

Kurul’un internet sitesinde yayınlanan ilk karar kişinin ismini içeren köşe yazısının silinmesi talebine ilişkin. Kurul, söz konusu talebi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi” halinde söz konusu kanun hükmünün uygulanmayacağını belirten Madde 28(1) hükmü kapsamında değerlendirmiş ve sonuç olarak veri sahibinin kamuoyunu ilgilendiren konumu da dikkate alındığında söz konusu işleme faaliyetinin basın özgürlüğü kapsamında olduğuna karar vermiştir.

Kurul’un ikinci kararı özel nitelikli kişisel verilerin internet ve sosyal medya mecralarında hukuka aykırı şekilde paylaşmasını konu almaktadır. Kurul, hekimler tarafından bir hastaya ait özel nitelikli kişisel veri içeren sağlık raporunun veri sorumlusuna ait mobil olarak kullanılan bir uygulamadan alınan ekran görüntüsünün internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılmasının Kanun’un 12(1) maddesini ihlal ettiğine karar vermiş ve bu sebeple Kanun’un 18. maddesi uyarınca idari para cezası uygulamıştır.

Kurul’un verdiği üçüncü karar; veri sorumlusunun, online olarak hizmet sunan veri sorumlusuna ait bir platform üzerinden yapılan iş başvurusu sahibinin başvuru bilgisi, adı, soyadı ile e-posta adresini içeren kişisel verilerin hukuki bir sebebe dayanmaksızın diğer işe başvuranlarla paylaşılmasına ilişkindir. Kurul, aynı şirketler topluluğu bünyesinde yer alan veri sorumluları arasında gerçekleşen veri paylaşımını da bu kapsamda değerlendirmiş ve bu aktarımları üçüncü kişiye veri aktarımı olarak değerlendirmiştir. Bu doğrultuda, Kurul söz konusu veri aktarımlarını Kanun’a aykırı bulmuş ve veri sorumlusunu hakkında Kanun’un 18. maddesi uyarınca idari para cezası uygulamıştır.

Sonuç

Kurul, veri sorumluları için rehberlik etmeye devam etmekte ve Kanun’un uygulanmasında doğan hususları açıklığa kavuşturmaktadır. Veri sorumluları, söz konusu kararlarda tartışılan konuları dikkatle incelemeli ve kararların mevcut faaliyetlerine uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmelidir.