Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İnternet Yayınlarında RTÜK Denetimi Yasalaştı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a (“Radyo ve Televizyon Kanunu“) Madde 29/A hükmünü ekleyen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Radyo ve Televizyon Kanunu’na eklenen Madde 29/A hükmü ile artık internet üzerinden yayın yapmak isteyen kişilerin RTÜK’ten lisans alması gerekecek.

Yeni Hüküm Neler Getiriyor?

Radyo ve Televizyon Kanunu’nun Madde 29/A hükmü uyarınca, artık radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden yayın yapmak isteyen hizmet sağlayıcıların RTÜK’ten “yayın lisansı”, bu yayınları internet üzerinden iletmek isteyen platform işletmecilerinin ise “yayın iletim yetkisi” alması gerekecek.

Yayın lisansı bulunmayan veya lisansı iptal edilmiş kişilerin yayın hizmetlerini internet ortamından iletmesi halinde söz konusu yayınlara ilişkin olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilecek. İçeriği kaldırma veya engelleme kararı aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılar hakkında da verilebilecek:

  • Uluslararası anlaşmalar ve Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı yayın yapan hizmet sağlayıcı ya da platform işletmecileri,
  • İnternet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan yayın kuruluşları,
  • Yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları.

İnternet üzerinden radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumu, bu hizmetler için alınacak yayın lisansı ve yayın iletim yetki belgesi ile RTÜK’ün bu kapsamdaki denetim yetkileri 6 ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle daha detaylı olarak düzenlenecek.

Sonuç

Madde 29/A hükmünün yürürlüğe girmesiyle birlikte, artık gerek Türkiye’de, gerekse yurtdışında bulunan ve internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ile platformların Türkiye’deki faaliyetleri denetime tabi olacak. İnternet üzerinden yayın yapan hizmet sağlayıcı ve platform işletmecileri, söz konusu hükümde yer alan gereklilikleri dikkatle incelemeli ve yayın lisansı ile yayın iletim yetkisi alabilmek için gerekli adımları atmalıdır.