Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Döviz Kredisi Yasağına Kamu-Özel İşbirliği İstisnası

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

 

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde 8 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen değişiklik ile (“Değişiklik”) döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce döviz kredisi kullanılması yasağına yeni bir istisna getirdi.

Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

Sermaye Hareketleri Genelgesi, döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından veya yurt içinden döviz kredisi temin etmesini yasaklıyor. Bu yasağın istisnalarından biri ise kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan Türkiye’de yerleşik kişilerin (“Görevli Şirket(ler)”), döviz gelirleri olmasa dahi döviz kredisi kullanabilmesiydi.

Bakanlık, Değişiklik ile Görevli Şirketlerin ortağı olan Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin de döviz kredisi yasağından istisna tutulmasına karar verdi. Bu istisnadan yararlanılması için ortaklarca kullanılacak döviz kredilerinin, Görevli Şirket’in sermayesine eklenmesi şart koşuldu.

Ortaklarca Döviz Kredisi Kullanılması

  • Ortaklarca kullanılacak krediler için aşağıdaki belgelerin krediyi kullandıran veya kullanıma aracılık eden bankaya ibraz edilmesi gerekecek:​
  1. Görevli Şirket’in kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği.
  2. Uygulama sözleşmesinin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarının asılları ve sözleşme tutarını içerek şekilde ilgili kamu kuruluşundan alınacak bir onay yazısı.
  3. Görevli Şirket’in sermaye artırım kararı veya söz konusu kredi tutarının Görevli Şirket’in sermayesine ekleneceğine dair ortakça verilecek yazılı taahhüt.
  • Kullanılacak döviz kredisi tutarı, sermaye artırım kararında veya yazılı taahhütte belirtilen tutarı geçemeyecek.
  • Yurt dışından kredi alınması durumunda kredi bedeli, sermaye artışına ilişkin belgeler bankaya ibraz edilinceye kadar krediye aracılık eden banka tarafından bloke edilecek.Kredi bedeli, krediyi kullandıran veya kullanıma aracılık eden banka tarafından sermaye artırımının tescil edildiğini bildiren ticaret sicili müdürlüğünden alınacak yazının bankaya sunulması üzerine, Görevli Şirket’in hesabına transfer edilecek.

Sonuç

Değişiklik ile birlikte kamu özel işbirliği projelerinde döviz kredisine erişim için yeni bir imkan tanınmış oldu.

Benzer içerikler