Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

“.tr” Uzantılı Alan Adlarında Yenilik: Nic.TR Dönemi Kapanıyor, TRABİS Dönemi Başlıyor

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ“), 1991 yılında IANA/ICANN’den aldığı uluslararası yetki kapsamında kurduğu Nic.TR  üzerinde “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisine yönelik işlemleri günümüze kadar yönetmiştir. 2008 yılında yayımlanan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“UAB“), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (“BTK“) “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisi ve yönetimi için görevlendirmiştir. Bu doğrultuda, 7 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 27752 sayılı İnternet Alan Adları Yönetmeliği (“Yönetmelik“) ile “.tr” uzantılı internet alan adlarına ilişkin işlemlerin BTK tarafından kurulacak “.tr Ağ Bilgi Sistemi” (“TRABİS“) tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. ODTÜ ve BTK arasında imzalanan 21 Aralık 2018 tarihli sözleşme ile ODTÜ sahip olduğu “.tr” kayıt otoritesi yetkisini, BTK’ye devretmiştir.

Sözleşme çerçevesinde Ağustos 2020’de Nic.TR’nin kapatılması ve TRABİS’in faaliyete geçmesi öngörülmektedir. TRABİS, BTK tarafından ilan edilmesini takiben faaliyete geçecektir ve TRABİS faaliyete geçtiğinde Yönetmelik uyarınca Nic.TR üzerinden yönetilen tüm alan adı sahiplerinin yeni bir kayıt kuruluşu seçmeleri ve bu alan adlarının aktarımlarını sağlamaları gerekmektedir.

Gelişme Ne Anlama Geliyor?

TRABİS, “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veri tabanının işletilmesini, rehberin oluşturulmasını, güncellenmesini, rehberlik hizmetinin sunulmasını sağlayacak ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân verecek bir sistemdir. Nic.TR’nin TRABİS faaliyete geçene kadar aktif kalması ve TRABİS’in faaliyete geçmesiyle eş zamanlı olarak kapanması öngörülmektedir.

Bu bağlamda Nic.TR, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle (gov.tr, edu.tr, bel.tr, av.tr, dr.tr, tsk.tr, pol.tr, k12.tr ve kep.tr uzantılı alan adları hariç) yeni başvuru ve yenileme (ödeme) işlemlerine kapatılmıştır. Alan adları TRABİS’in devreye girmesiyle TRABİS sistemine aktarılacaktır. Ancak bu aktarım işlemi kullanıcılar tarafından sisteme giriş yapılarak gerçekleştirilen bir işlemdir ve otomatik olarak gerçekleştirilmemektedir.  Aktarım işlemi sırasında izlenecek adımlar ve sıkça sorulan soruların yanıtları Nic.TR’nin web sitesi üzerinden duyurulmuştur.

Sonuç

1991 yılından beri “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisini gerçekleştiren Nic.TR’nin hizmetleri TRABİS’in açılması ile son bulacak ve alan adları açısından yeni bir dönem başlayacaktır. TRABİS’in işleyiş kuralları ve uygulamaları TRABİS faaliyete geçtiğinde TRABİS tarafından duyurulacaktır. TRABİS faaliyete girene kadar, alan adı sahiplerinin hak kaybına uğramaması için gerekli adımları takip etmesi ve bir kayıt operatörü seçerek aktarım işlemini gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır.

Benzer içerikler