Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
29/09/2021

Kurumlar Vergisi Oranında Artış

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7316 sayılı Kanun“) ile 2021 ve 2022 vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranında değişikliğe gidildi.

Yapılan Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 13. maddesi uyarınca

  • 2021 kurum kazançları için uygulanacak kurumlar vergisi oranı %25,
  • 2022 kurum kazançları için uygulanacak kurumlar vergisi oranı %23

olarak belirlendi.

Belirlenen bu oranlar, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar yönünden ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlar için uygulanacak.

Ayrıca, kurumlar vergisi oranında geçici artış öngören bu düzenleme, 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2021 kurum kazançları için belirlenen %25 oranı, hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar için 2021/II. geçici vergi döneminden itibaren uygulanmaya başlanacak. Bir başka ifadeyle, 2021/I. geçici vergi dönemine ait kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabi olacak.
İlave bir yasal düzenleme olmadığı takdirde, 2023 ve takip eden yıllara ilişkin kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabi olmaya devam edecek.

Sonuç

Kurumlar vergisi oranında yapılan bu geçici artışın, bilhassa COVID-19’un yol açtığı mali kaynak ihtiyacının giderilmesi amacıyla gerçekleştiğini değerlendiriyoruz.

Benzer içerikler