Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Asgari Ücrete Ara Dönem Zammı

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun (“Komisyon“) 1 Temmuz 2022 tarihli kararı uyarınca asgari ücret artırılmıştır. Söz konusu karar, 1 Temmuz 2022 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) yapılan ve 1 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik neticesinde yeni asgari ücret, 1 Temmuz 2022’den itibaren geçerlidir.

Komisyon Kararı ve Yönetmelik’te Yapılan Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

1 Temmuz 2022 itibariyle aylık asgari ücret net 5.500,35 TL, brüt 6.471 TL olmuştur. İşveren için aylık toplam brüt maliyet ise 7.603,43 TL olarak güncellenmiştir. Bu tutarlar 31 Aralık 2022’ye dek geçerli olacaktır.

Bu hususa ek olarak Yönetmelik, Komisyon kararlarının bir sonraki ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu. Yönetmelik’te yapılan ve yukarıda bahsi geçen değişiklik neticesinde Komisyon kararları, aksi kararlaştırılmadıkça yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Böylelikle yeni asgari ücret tutarı, 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerlidir.

Sonuç

İşverenlerin, çalışanlarının ücretlerini gözden geçirmelerini ve ücretleri gerektiği ölçüde, Komisyon’un yukarıda anılan kararı ile uyumlu olmak için revize etmelerini tavsiye ederiz.

Benzer içerikler