Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisleri Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 10 Nisan 2019 tarihinde Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisleri Başvuru Kılavuzu’nu (“Kılavuz”) yayınladı. Kılavuz, faaliyet izni bulunan medikal gaz üretim ve dolum tesisleri ile bundan sonra faaliyet izni alacak olan tesislerinin TİTCK’ya yapacakları başvurulara rehberlik edecek.

Ne Değişecek?

Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler hakkında Tebliğ uyarınca medikal gaz sınıfına giren gazların üretimi ve/veya dolumu faaliyeti yürütmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin TİTCK’ya başvurması, TİTCK tarafından iyi imalat uygulamaları yönünden denetlenmesi ve faaliyet izni almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Kılavuz, faaliyet izni almak isteyen veya faaliyet izni almış olan medikal gaz üretim ve dolum tesislerinin yapacakları başvuruların şekli, içeriği ve sürecini düzenliyor. İlgili firmalar, Kılavuz’da yer alan yazılı açıklamaları aşama aşama takip ederek başvuru işlemlerini kolaylıkla yapabilecekler.

Sadece depolama ve/veya satış faaliyeti yapan medikal gaz tesisleri ile üretim ve/veya dolum faaliyeti yanında depolama ve satış faaliyeti de yapan medikal gaz tesisleri Kılavuz kapsamında yer almıyor. Bu firmaların depolama ve satış faaliyetleri ile ilgili işlemleri için ilgili Sağlık Müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

Kılavuz’a ve diğer ilgili dokümanlara TİTCK’nın websitesinden ulaşabilirsiniz.

Sonuç

TİTCK, sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara yol göstermeye devam ediyor. Bu alandaki şirketler TİTCK duyurularını takip etmeli, Kılavuz’da yer alan yönlendirmeleri izleyerek faaliyet izni başvurularını tamamlamalıdırlar.