Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri

TRLIBOR’dan TLREF’e Geçiş Takvimi Açıklandı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Gösterge faiz oranı reformu kapsamında küresel reformlara paralel olarak Türkiye de uluslararası kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütmekteydi.

Bu kapsamda, (i) Türkiye Bankalar Birliği (“Birlik“) tarafından yayımlanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı’nı (“TRLIBOR“) ikame etmek amacıyla; finansal ürünler, borçlanma araçları ve çeşitli finansal sözleşmelerde kullanılmak üzere Türk lirası kısa vadeli gösterge faiz oranı ihtiyacını karşılamak için Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (“TLREF“) 17 Haziran 2019 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlamıştı ve (ii) TLREF oranının hesaplanması ve yayımlanmasını kontrol etmek ve piyasadaki gelişmeler ve ihtiyaçlar ile piyasa katılımcılarının gereklilikleri temelinde kurallarda gerekli değişiklikleri yapmak için çalışmalar yürütmek amacıyla TCMB başkanlığında TLREF Ulusal Çalışma Komitesi (“Komite“) oluşturulmuştu.

Birlik, 25 Mayıs 2022 tarihli kamuoyu duyurusunda, Komite’nin gösterge faiz oranı reformu çalışmalarını tamamladığını ve TRLIBOR’dan TLREF’e geçiş takvimini belirlediğini duyurdu.

TRLIBOR’dan TLREF’e Geçiş Takvimi

Bu doğrultuda, TRLIBOR’dan TLREF’e geçiş sürecinde aşağıdaki takvim belirlendi:

  • TRLIBOR’un en son yayımlandığı gün 30 Haziran 2022 olacak.
  • TRLIBOR’dan TLREF’e geçiş spread oranı 1 Temmuz 2022’de ilan edilecek.
  • Cari sözleşmelerdeki TRLIBOR endeksleri 1 Temmuz 2022 itibariyle TLREF ile değiştirilecek.

Sonuç

Türk finansal kuruluşları için TRLIBOR’dan TLREF’e geçiş için takvim netleşmiş oldu.

Söz konusu finansal kuruluşların, bu çerçevede mevcut sözleşmeler ve sair taahhütlerinde TLREF’in kullanımı için gerekli adımları tamamlaması önem kazandı.

Benzer içerikler