Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

2021 YILI “FAST” İLE BAŞLADI

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Teknolojiler - Fintek
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

10 Şubat 2020 tarih ve 31035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e ilişkin (“Tebliğ“) 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Kasım ayında tanıtılan ve müşterilerin farklı bankalar nezdindeki hesapları arasında günün her saatinde saniyeler içinde fon aktarımının gerçekleştirilebilmesi imkanı tanıyan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (“FAST“) isimli yeni fon transfer sistemi aracılığıyla yapılacak işlemlerden bankalarca alınabilecek ücret kalemleri Tebliğ’e yansıtıldı.

Tebliğ’e ilişkin detaylı bilgi için önceki yayınımıza buradan ve Tebliğ’in ilişkin uygulama talimatına ilişkin yayınımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Değişiklik uyarınca, FAST üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücretler, elektronik fon transfer sistemi (“EFT“) üzerinden yapılan işlemlerle aynı kurallara tabi olacak.

Buna göre FAST aracılığıyla gerçekleştirilen 1.000 TL veya daha düşük tutardaki işlemlerde uygulanabilecek azami ücretler:

  • Mobil, internet bankacılığı hizmetleri ve düzenli ödemeler üzerinden gerçekleştirilen işlemler için 1 TL;
  • ATM’lerden yapılan işlemler için 2 TL ve
  • Diğer yollarla gerçekleştirilen işlemler için 5 TL olacak.

FAST aracılığıyla gerçekleştirilen 1.000 TL ile 50.000 TL arasındaki işlemlerde uygulanabilecek azami ücretler:

  • Mobil, internet bankacılığı hizmetleri ve düzenli ödemeler üzerinden gerçekleştirilen işlemler için 2 TL;
  • ATM’lerden yapılan işlemler için 5 TL ve
  • Diğer yollarla gerçekleştirilen işlemler için 10 TL olacak.

Son olarak, FAST aracılığıyla gerçekleştirilen 50.000 TL’nin üzerindeki işlemlerde:

  • Mobil, internet bankacılığı hizmetleri ve düzenli ödemeler üzerinden gerçekleştirilen işlemler için 25 TL;
  • ATM’lerden yapılan işlemler için 50 TL ve
  • Diğer yollarla gerçekleştirilen işlemler için 100 TL olacak.

Bu işlemlerin, Tebliğ’e göre banka ile müşteri arasındaki sözleşmede tanımlanacak olan “geç işlem” olarak gerçekleştirilmesi durumunda yukarıda belirtilen ücretler %50’ye kadar artırılabilecek. Ayrıca Tebliğ, FAST işlemlerinin, EFT ödeme sisteminin resmi çalışma saatleri dışında yapılması durumunda yukarıda belirtilen azami ücretlerin %50’ye kadar artırılabileceğini de düzenliyor.

Değişiklik ayrıca, (i) EFT ve FAST yoluyla gerçekleştirilen işlemlere uygulanan ücretler ve (ii) dokümantasyon ve bilgi hizmetleri için geçerli olan azami ücretlerin, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artışı oranını geçmeyecek şekilde yıllık olarak artırılabileceğini düzenliyor. Bankalar bu ücretleri internet sitelerinde ilan edecek.

Sonuç

Değişiklikler FAST’ın kullanımı için gerekli mevzuat altyapısını oluşturmayı ve hızlı bankacılığı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Benzer içerikler