Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankaların Ücret ve Komisyonlarına İlişkin Sınırlamalara Güncellemeler

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

10 Şubat 2020 tarih ve 31035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ“) çeşitli güncellemeler yapıldı.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin  çoğunluk hissesine sahip olduğu bankaların sunduğu ürün ve hizmetler ile Türk bankalarının yurt dışında bulunan şubeleri, ATM’leri ve benzeri nitelikteki işlem noktaları Tebliğ kapsamından çıkarıldı. Dolayısıyla, bunların uygulayacağı ücretler, Tebliğ’deki kısıtlamalara tabi olmayacak.
  • Niteliği gereği ilan edilebilir olmayıp müşteriye veya işleme özgü belirlenen ücretler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“) tarafından uygun görülmesi halinde internet sitesinde ilan ve TCMB’ye bildirim yükümlülüklerinden istisna tutulabilecek.
  • Bankalarca hazırlanması öngörülen bilgilendirme formu kapsamından ücretlerin tahsil yöntemi, geçerli olduğu süre ve vade başlıkları çıkarılarak bilgilendirme formunun kapsamı sadeleştirildi.
  • Bankalara bir ürün veya hizmetin sunulmasından önce ticari müşteriden alınacak ücret tutarına ilişkin, işlemin gerçekleştirildiği kanalın yapısına uygun yöntem ve araçlarla bilgi verilmesi yükümlülüğü getirildi.
  • Hizmet alınan bankada hesabı bulunmayan ticari müşterilerce gerçekleştirilen işlemlerde ücrete ilişkin bilgilendirmenin, işlemin yapıldığı kanala uygun bir şekilde işlem anında yapılması gerekecek.
  • Kredi tahsis ücreti, tahsis edilen toplam kredi limiti değişmediği veya limit güncelleme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe alınamayacak.
  • Aynı gün içinde aynı hesaba, isme veya karta aynı hesaptan, isimden veya karttan ayrı ayrı yapılan para transferi işlemlerinde, alınacak EFT/havale ücretinin hangi sınır dilimine tekabül edeceği, transfer edilen toplam tutar üzerinden belirlenebilecek. Buna ek olarak, alt sınır dilimi kapsamında alınan ücretler, toplam tutarın üst sınır dilimine girmesi nedeniyle alınabilecek ilave ücretler belirlenirken dikkate alınacak.
  • Nakit avans tutarının, ticari kredi kartına tahsis edilen limitin yüzde onunu aşamayacağına ilişkin sınırlama kaldırıldı.

Sonuç

Tebliğ hükümleri, yapılan son rötuşlar ile yürürlük tarihine hazır hale getirilmiş ve uygulamada sorun çıkaracağı düşünülen kısımlar açıklığa kavuşturulmuştur.