Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankaların Ücret ve Komisyonlarına Yeni Sınırlamalar

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ“) 10 Şubat 2020 tarih ve 31035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ, bankaların ticari müşterilerine (bankalar ve finansal kiralama, faktoring ve finans şirketleri hariç) sunduğu hizmetler karşılığında alacağı ücretlerin üst sınırları ile bunlara ilişkin çeşitli ek yükümlülükler düzenlemektedir.

Değişiklik ne getiriyor?

Genel

Bankaların “Ticari Krediler”, “Dış Ticaret”, “Nakit Yönetimi” ve “Ödeme Sistemleri” kapsamında sunacakları ürün ve hizmetler karşılığında ticari müşterilerden alabilecekleri ücretler Tebliğ’in Ek-I’inde yer alan 51 kalem ile sınırlandırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası söz konusu ücret oranlarını belirlemeye yetkili olacak.

Krediler

  • Kredi tahsis ücreti, tahsis edilen kredi limitinin %0,25’ini, kredi kullandırım ücreti ise kullandırılan kredinin %1’ini geçemeyecek.
  • Bankalar, ticari müşterinin kredi borcunun tamamını erken ödemesini kabul etmekle yükümlü olacak. Bankaların bu durumda talep edebileceği erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafından bankaya erken ödenen tutarın, (i) kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde %1’ini, (ii) kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise %2’sini geçemeyecek. Öte yandan, bankalar, ticari müşterinin kısmi erken ödeme taleplerini kabul etmekle yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu kısmi ödemeleri kabul etmeleri halinde, erken ödeme ücretini belirlerken erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlü olacak.

Diğer Ürün ve Hizmetler

  • Ticari müşterilerin mevduat ve katılım fonu hesaplarının açılış işlemleri, hesapların işletimi, saklama hizmeti verilmesi hizmetleri kapsamında ücret alınmayacak.
  • EFT işlemlerinden alınabilecek ücret,
  • işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde, mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi;
  • işlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde, mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 2 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 5 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 10 TL’yi;
  • işlem tutarının 50.000 TL’den büyük olması halinde, mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 25 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 50 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 100 TL’yi geçemeyecek.
  • Ticari kredi kartlarından limit aşım ücreti alınmayacaktır.

Sonuç

Tebliğ, ticari işlemlere ilişkin ücretler konusunda standardizasyon sağlamayı amaçlamaktadır. Tebliğ ile getirilen kısıtlamalar, herhangi bir kredi verenin Türk bankası olması durumunda, ilgili kredi sözleşmesi Türk hukukuna tabi olmasa dahi uygulama alanı bulacaktır. Ayrıca, Tebliğ’in yürürlük tarihinden sonra gerçekleşecek, geçmiş tarihli kredilere ilişkin erken ödeme işlemleri de Tebliğ’de yer alan sınırlamalara tabi olacaktır.