Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
14/09/2021

Türk Patent ve Marka Kurumu, Çalışan Buluşları ve Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar ile İlgili Kılavuzlar Yayımladı

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK“) 5. kısmı ve 30195 sayılı Çalışan Buluşlarına, Yüksek Öğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) ile düzenlenen çalışan buluşları ve yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara (“Buluşlar“) ilişkin uygulama kılavuzları 30 Haziran 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (“TPMK“) resmi internet sitesinde yayımlandı.

Çalışan Buluşları Uygulama Kılavuzu ve Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar Uygulama Kılavuzu‘na (“Kılavuzlar“) TPMK’nın resmi internet sayfasından erişilebilmektedir. Kılavuzlar sadece Türkçe dilinde yayımlanmıştır.

Kılavuzlar Neleri Düzenliyor?

Kılavuzlar, ilgili paydaşların katılımı ve çalışma gruplarının katkılarıyla TPMK tarafından hazırlanmıştır. Kılavuzlar ile SMK ve Yönetmelik ile düzenlenen Buluşlar’a ilişkin uygulamalar hakkında bilgi vermek ve bu uygulamalara rehberlik sağlamak amaçlanmıştır. Kılavuzlar, Buluşlar’a ilişkin hükümler hakkında herhangi bir hukuki yorum getirmemektedir; yasal olarak bağlayıcılıkları yoktur ve sadece tavsiye niteliğindedir.

Kılavuzlar’da Buluşlar’a ilişkin pek çok ana başlık detaylıca incelenmiştir; Kılavuzlar’da dikkat çeken bazı başlıklar şunlardır:

  • Çalışan tarafından işverene yapılacak bildirime ilişkin düzenlemelerde yer alan “buluşun geciktirmeksizin işverene bildirilmesi” ifadesi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Kılavuzlar, bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların yorumlanmasında yol gösterici olacaktır.
  • Bununla birlikte, ödenecek bedelin belirlenmesine ilişkin uygulamada karışıklığa sebep olan konular Kılavuzlar ile netlik kazanmıştır.
  • Kılavuzlar ile, birden çok kurumu ilgilendiren Buluşlar’da kurumlar arasında hak sahipliğine ilişkin belirsizlikler netleştirilmiştir.

Sonuç

Hiç şüphesiz, Buluşlar’a ilişkin SMK ve Yönetmelik düzenlemelerinin uygulanmasında Kılavuzlar önemli kaynaklar olacaklardır. TPMK, Kılavuzlar’ın, ilgili paydaşlardan gelecek görüş, öneri ve uygulama örnekleri çerçevesinde ilerleyen zamanlarda güncellenmesini, içeriklerinin zenginleştirilmesini ve Kılavuzlar’ın dinamik yapılarda olmalarını hedeflemektedir.

Benzer içerikler