Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’teki Değişiklikler Neler Getiriyor?

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

                 Bültenlerimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“), Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e kapsamlı değişiklikler getirdi. Nitelikli elektronik sertifika başvurusunda izlenecek usul ve esaslar ile Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (“ESHS“) tarafından yürütülen kimlik doğrulama işlemleri başlıca değişiklikler arasında gösterilebilir.

Yeni gelişme

BTK tarafından hazırlanan Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 15 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüge girdi. Yönetmelik, nitelikli elektronik sertifika başvurusunda izlenecek prosedürün detaylarına ve ibraz edilmesi gereken belgelerin niteliğine ilişkin birtakım güncellemeler getiriyor. Yönetmelik ile ayrıca kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesine ilişkin genel hususlar ile usul ve esaslar, kimlik kartı ile ve elektronik ortamda kimlik doğrulama işlemine yönelik detaylar ile ESHS rol ve güvenli iletişim sertifikası düzenlenmiştir. Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik neler getiriyor?

Güvenli elektronik imza, elle atılan imzanın sonuçlarını doğuran bir elektronik imza türüdür. Güvenli elektronik imzanın oluşturulması için imza sahibinin kimliği, nitelikli elektronik sertifikaya dayanılarak tespit edilmektedir. Bu kapsamda Yönetmelik ile, ESHS nezdinde yapılan nitelikli elektronik sertifika başvuruları ve bu sertifikanın yüklenmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Nitelikli elektronik sertifika başvurusunda kimlik doğrulama işlemleri:

– ESHS, nitelikli elektronik sertifika vereceği kişilerin kimliğini; nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi belgelere ek olarak, kimlik kartı veya elektronik ortamda Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmeliği (“Kimlik Doğrulama Yönetmeliği“) hükümlerine göre tespit edebilecektir.

– Kimlik kartı ile Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 13/Ç maddesine ve elektronik ortamda Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre kişinin kimliğinin doğrulanması halinde, bizzat hazır bulunma şartı aranmayabilecektir.

Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi, sertifikanın yenilenmesi ve iptali:

– Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikalar ESHS aracılığıyla Kart Erişim Cihazı (“KEC”) ile güvenlik tedbirleri alınarak yüklenebilecektir.

– Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi taleplerine ilişkin ön başvurular ESHS internet sitesinden yapılabilecek ve ESHS sertifika yükleme, yenileme ve iptal işlemlerini kesintisiz olarak Yönetmelik’te gösterilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütecektir. Kimlik kartı vasıtasıyla kimlik doğrulama işlemi yapılırken 13/Ç maddesindeki asgari bilgiler gerekecektir.

– ESHS, kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan nitelikli elektronik sertifika yönetimine ilişkin tüm işlemlere, bu işlemlerin yapıldığı zamana, işlemleri yapan kişi veya kişilere ait bilgileri içeren kaydı en az 20 yıl saklayacaktır.

– Yönetmelik ayrıca, nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikaların yüklenebilmesi için gerekli olan rol ve güvenli iletişim sertifikasına ilişkin işlemleri kapsamlı olarak düzenlemiştir. Bu doğrultuda ESHS’nin, ürettiği sertifika imzalama talepleri ve rol sunucusunun uygunluğuna ilişkin BTK’dan onay alarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne iletmesi öngörülmüştür.

Sonuç

Yönetmelik ile Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ESHS’nin kimlik doğrulama işlemlerine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidilmiş ve kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi, bu sertifikanın yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Nitelikli elektronik sertifika alım süreçlerinde bu hususlara dikkat edilmesi gerekecektir.

Benzer içerikler