Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

BDDK’ya İçeriğin Çıkarılması / Erişimin Engellenmesi Kararı Verme Yetkisi

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişmeler

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda (“6361 sayılı Kanun“) yapılan değişiklikler 7 Mart 2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler uyarınca 6361 sayılı Kanun’una göre gerekli izinleri almayan şirketlerin internet ortamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (”BDDK”) içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi verildi.

Değişiklikler Ne Getiriyor?

6361 sayılı Kanun’un 46. maddesi uyarınca, bu Kanun’a göre alınması gereken izinleri almaksızın
(i) finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan veya
(ii) ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda şirket gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan kişiler için cezai yaptırımlar öngörülmektedir.

Yapılan değişiklikler uyarınca, BDDK’nın yukarıda sayılan aykırılıkların internet ortamında gerçekleşmesi halinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebileceği düzenlenmiştir. BDDK’nın kararı, uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilecektir.

Sonuç

6361 sayılı Kanun’a göre finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin olarak alınması gereken izinleri almamış olan şirketlerin, yukarıdaki kapsamda internet ortamında yapacakları yayınlar için, BDDK’ya içeriğin kaldırılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi tanınmıştır. Söz konusu erişime engelleme kararlarının uygulamada nasıl seyredeceğinin takip edilmesi önerilmektedir.