Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Sokağa Çıkma Yasağına İstihdam Muafiyeti

Hukuk Bültenleri
Covid-19
İş Hukuku
Genel

Yasağın Detayları

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan genelge uyarınca, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların (20 yaş ve altı olan kişilerin) sokağa çıkmaları 3 Nisan 2020 tarihi gece yarısından itibaren geçici olarak yasaklanmıştır.

Çalışanlar Muaf Tutulacak

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 5 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan yeni genelge uyarınca, doğum tarihi 1 Ocak 2000 – 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olan aşağıda sayılan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaktır;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
  • Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler ve
  • Mevsimlik tarım işçileri.

Bu istisnalar 1 Ocak 2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadır.

Sonuç

İşgücünün etkilenmemesi amacıyla 20 yaş ve altı için getirilen sokağa çıkma yasağından 18-20 yaş aralığında olan çalışanlar muaf tutulmuştur.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.