Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19’la Mücadele: Türkiye’deki İcra ve İflas Takipleri Durduruldu

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

Koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığının Türkiye’de yayılmasını önlemek amacıyla hükümet tarafından alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK“) “Fevkalade Hallerde Tatil” başlıklı 330. maddesinde kendisine verilen yetkiye dayanarak verilen “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar”, 22.3.2020 tarihinde yürürlüğe konmuştur.

Karar Ne Diyor?

  • Cumhurbaşkanı Kararı

İİK’nın 330. maddesi uyarınca salgın hastalık, genel bir felaket veya savaş halinde, Cumhurbaşkanı kararıyla, ülkenin bir kısmında veya bazı ekonomik zümreler lehine olmak üzere icra takipleri belirli bir süre için durdurulabilmektedir. Bu kapsamda, 22.3.2020 tarihinde, COVID-19 salgını nedeniyle “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar” (“Cumhurbaşkanı Kararı“) yürürlüğe girmiştir. Bu Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.4.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere;

  1. yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulması;
  2. yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmaması ve
  3. ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine,

karar verilmiştir.

Sonuç

COVID-19 salgını adli yargı faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Cumhurbaşkanı Kararı ile alınan bu önlem kapsamında -nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri haricindeki- mevcut tüm icra ve iflas takiplerinde işlem yapılması ile yeni icra ve iflas takibi yapılması 30.4.2020 tarihine kadar durdurulmuş ve bu tarihe kadar ihtiyati haciz kararlarının da infaz edilmemesine karar verilmiştir.