Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

VERBİS Kayıt Süresi Uzatıldı – Haziran 2020

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“), COVID-19 virüs salgını sürecinde ilgili veri sorumlularının VERBİS’e kayıt için gerekli hazırlık çalışmalarını yapamadıkları ve VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü süresinde yerine getiremedikleri gerekçesiyle, VERBİS kayıt yükümlülüğünün uzatılmasına ilişkin sektör temsilcileri tarafından yapılan taleplerin değerlendirilmesi neticesinde, VERBİS kayıt sürelerinin uzatılmasına karar verdi.

Kurul’un 23 Haziran 2020 tarihli 2020/482 sayılı kararı uyarınca VERBİS kayıt süreleri aşağıdaki şekilde uzatıldı. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Veri SorumlularıKayıt Yükümlülüğünün Başlama TarihiÖnceki Son TarihGüncel Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları

 

   01.10.201830.06.202030.09.2020
 

Yurtdışında yerleşik veri sorumluları

 

   01.10.201830.06.202030.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

 

   01.01.201930.09.202031.03.2021
 

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

 

   01.04.201931.12.202031.03.2021

Bu kapsamda ilgili veri sorumluları, VERBİS kayıtlarında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu’ndan” faydalanabilirler. Kılavuz’a buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Bilindiği üzere, Kanun’un 18. maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta öngörülen idari para cezaları uygulanabilecektir. Bu kapsamda ilgili veri sorumlularının yukarıda öngörülen tarihlere kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Benzer içerikler