Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ödeme Hizmetleri, E-Para ve Açık Bankacılık Reformu

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun (“Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunu“) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi“) ile ödeme hizmetleri ve açık bankacılığa ilişkin reform niteliğinde değişiklikler yapılması öngörülüyor.

Değişiklikler ne getiriyor?

  • Kanun Teklifi uyarınca açık bankacılık ürünleri arasında sayılan ödeme emri başlatma (PSIP) ve hesap bilgileri sağlama hizmetleri (AISP) ödeme hizmetleri kapsamında alınacak.  Bu çerçevede söz konusu hizmetler ödeme hizmet sağlayıcıları tarafından verilebilecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB“) bu hizmetleri düzenleme yetkisine sahip olacak.
  • Kanun Teklifi ile ödeme hizmet sağlayıcıları ve e-para kuruluşlarının denetimi açısından önemli bir değişiklik getiriliyor. Kanun teklifi kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (“BDDK“) görevleri arasında bulunan denetleme ve düzenleme görevi TCMB’ye devredilecek. TCMB bu kapsamda bu kuruluşlara destek hizmeti sağlayan dış hizmet sağlayıcılarını denetleyebilecek.
  • TCMB bu yetkisi kapsamında, ödeme hizmetine ilişkin alınan ücretlerin üst sınırını da tespit edebilecek.
  • Yürürlükteki mevzuat kapsamında ödeme hizmeti sayılmayan hizmetler TCMB tarafından belirlenen büyüklüğe ulaşması halinde ödeme hizmeti kapsamında sayılacak.
  • Kanun Teklifi’ne göre kapalı devre kullanılan ödeme araçları ile yapılan işlemler belirli bir büyüklüğe sahip olduğu takdirde Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunu kapsamına alınabilecek.
  • Kanun Teklifi kapsamında, ödeme hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için TCMB’ye sistemik önemi olan ödeme sistemi işleticilerine hissedar olabilme yetkisi tanınacak.
  • Ayrıca, BDDK’nın görevleri içinde yer alan takas ve mahsup işlemlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi de kanun teklifi ile TCMB’ye devredilecek.
  • Kanun Teklifi kapsamında Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulup ödeme ve elektronik para şirketleri bağımsız denetim kapsamına alınacak.
  • Kanun Teklifi, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarını da arttıracak.

Sonuç

Kanun Teklifi ile birlikte ödeme hizmetleri ve açık bankacılık alanında önemli adımlar atılmış olacak.

Kanun Teklifi, BDDK’nın 2018 yılında görüşe açılan Bilgi Sistemleri Yönetmelik Taslağı’nda sonra açık bankacılık konusunda atılmış ikinci ve en önemli adım olma niteliğini taşıyor.

Teklifin 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yukarıda sayılan açık bankacılık hizmetlerini veren ve ödeme hizmeti kuruluşu iznine sahip olmayan kuruluşların, Kanun Teklifi’nin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde TCMB’ye başvurup gerekli izni alması gerekecek.