Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

               Bültenlerimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 15 Nisan 2022 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz (“Kılavuz“) yayımladı. Kılavuz ile fiyat bilgisi içeren ve indirimli satışlar hakkında yapılan reklam faaliyetlerine ilişkin olarak; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları, satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar başta olmak üzere reklamcılık sektöründeki tüm paydaşlara yol gösterilmesi hedeflenmektedir.

Kılavuz’a buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Kılavuz’da düzenlenen başlıca hususlar aşağıdaki gibidir:

Temel ilkeler

 • Zorunlu ve makul teslimat masrafları haricinde, tüketicinin bir malı edinebilmesi için ödeme yapması gerektiği durumlarda; malın ücretsiz olduğuna ilişkin ifadelerin kullanılması yasaktır. Ayrıca, tüketicinin ödemesi gereken tüm teslimat tutarları gösterilmeli; değişken durumlarda ise tutarın hesaplanmasına ilişkin bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Ek ödeme yükümlülüğü doğuran seçenekler kendiliğinden seçili olarak sunulmamalı, önceden tüketicinin açık onayı alınmalıdır.
 • Reklam verenler, fiyat veya indirimlere ilişkin “net”, “tümü”, “her şey” gibi ifadeleri; ilgili fiyat veya indirimin tüm veya belirli kategorideki mal veya hizmetler için geçerli olması halinde kullanabilir. Bu kapsamda, fiyat veya indirimin geçerli olduğu kategoriler tüketiciler tarafından açıkça anlaşılabilir şekilde belirtilmelidir.
 • İndirimli satış kampanyalarına ilişkin reklamlarda “…e varan”, “…den itibaren”, “…e kadar” gibi ifadelere okunabilir büyüklükte yer verilmeli ve indirimli malların kapsamı tüketicinin makul beklentisini karşılamalıdır.
 • Tüketicilerin bilinçli bir tercih yapması için gerekli zamanı tanımayan, bir mal veya hizmetin sadece çok kısıtlı bir süre içinde belirli şartlar altında sunulacağına ilişkin ifadelerin gerçeğe aykırı olarak kullanılması yasaktır.
 • Yaşlılar, engelliler ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik indirimli satış reklamlarında ve ticari uygulamalarda ilave özen gösterilmelidir. Özellikle çocuklara yönelik reklamlarda; (i) fiyatın özellikle düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, fiyat bilgisinin yanında “yalnızca” veya “sadece” gibi ifadeler kullanılmamalı, (ii) çocuklar ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik edilmemeli ve (iii) çocukların sözleşme yapmalarını ima edecek ifadeler kullanılmamalıdır.

Fiyat bilgisi içeren reklamlar

 • Reklamda sunulan fiyat, mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı olmalıdır. Finansal krediler gibi fiyatın tüketicinin yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu gibi özellikleri veya ilgili mevzuat nedeniyle hesaplanamaması durumunda toplam fiyatın hesaplanma yöntemine yer verilmelidir.
 • Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin reklamı hariç olmak üzere, reklamlarda satış fiyatları Türk Lirası cinsinden belirtilmelidir.
 • Mal veya hizmetin (i) fiyatının başka bir mal veya hizmete bağlı olması veya (ii) belirli şartlar altında tüketicilere bedelsiz verileceği taahhüt edilmesi halinde, tüketicilerin yerine getirilmesi gereken şartlar açıkça belirtilmelidir.
 • Taksitli ödemelere ilişkin reklamlarda, mal veya hizmetin toplam fiyatı ve taksit sayısı, taksit tutarı ile birlikte ve okunabilir büyüklükte veya sesli olarak gösterilmelidir.
 • Fiyatın geçerliliği bir süre veya stoka bağlı ise, bu süre ve stok miktarı reklamlarda açıkça belirtilmelidir.

İndirimli satış reklamları

 • Bir mal veya hizmette indirim yapıldığına ilişkin yazılı, sesli veya görsel reklamlarda; indirimden önceki fiyat, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunludur. Özellikle indirim miktarı ve kapsamına ilişkin tüketicileri yanıltabilecek ifade veya görüntülere yer verilmesi yasaktır.
 • Çabuk bozulan mallar dışındaki mal ve hizmetlerin indirimden önceki satış fiyatı; indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyattır. Bu fiyatın tespitinde 30 günlük süre içinde uygulanan indirimli fiyatlar da dikkate alınır.
 • Bir satıcı veya sağlayıcının farklı satış kanalları ve/veya satış noktaları üzerinden farklı fiyatlarla satış yapması halinde indirimden önceki satış fiyatının tespitinde ilgili satış kanalında/noktasında son 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınmalıdır. Bir malın aynı e-ticaret platformunda ve aynı satıcı tarafından farklı uzantılar üzerinden farklı indirim oranları ile satışa sunulması mevzuata aykırıdır.

Reklam verenler veya reklam veren aracı hizmet sağlayıcılar, herhangi bir mecradaki fiyat gösterimleri, indirimli satış  duyuruları, stok bildirimleri ve ticari uygulamalardan sorumludur. Bu kapsamda,
aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı ve sağlayıcıları Kılavuz hükümleri hakkında bilgilendirmelidir.

Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşlarından her biri ayrı ayrı Kılavuz’daki düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Sonuç

Kılavuz, fiyat ve indirim bilgisi içeren reklam faaliyetlerine ilişkin olarak yol gösterici düzenlemeler ve örnekler içermektedir. Reklam verenler, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve aracı hizmet sağlayıcılar başta olmak üzere satış ve reklamcılık sektöründeki tüm paydaşların Kılavuz hükümlerini inceleyerek mevzuata uyum sağlaması gerekmektedir.

Benzer içerikler