Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Borsa İstanbul Yeni Halka Arzlarda Likiditeyi Artıracak Düzenlemeler Yaptı

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”), Pay Piyasası’nda işlem görmeye başlayacak paylarda derinliğin artırılması amacıyla Kotasyon Yönergesi’nde (“Yönerge”) değişikliğe gitti. Değişiklikler, 12 Şubat 2021 tarihinde duyuruldu.

Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

Değişiklikler kapsamında, sağlanması gereken kotasyon şartlarından biri olan halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı,

  • Yıldız Pazar için 200 milyon TL’den 300 milyon TL’ye,
  • Ana Pazar için 50 milyon TL’den 75 milyon TL’ye,
  • Alt Pazar için 20 milyon TL’den, 40 milyon TL’ye yükseldi.

Ayrıca, asgari net dönem kârı ve/veya asgari özsermaye/sermaye oranı şartlarını sağlayamayan şirketler için halka arz edilecek payların piyasa değerini asgari 500 milyon TL’ye artırdı. Söz konusu limit 250 milyon TL’ydi.

Bu doğrultuda; Borsa İstanbul yönetim kurulu, Yıldız Pazar için yapılan kotasyon başvurularında, söz konusu şartları sağlamayan şirketlerin paylarının,

i.    Yıldız Pazar için diğer şartların sağlanması;
ii.    ortaklığın bağımsız denetimden geçmiş son yıl ve ilgili ara dönem finansal tablolarında faaliyet kârı olması;
iii.    halka arz edilen paylarının piyasa değerinin asgari 500 milyon TL olması;
iv.    özsermaye altında sınıflandırılan tutarlara halka arzdan elde edilecek paylara ilişkin primler ile artırılan sermayenin nominal tutarı eklenerek hesaplanacak özsermaye/sermaye oranının gereken oranı sağlaması;
v.    halka arzın sadece ortak satışı yoluyla yapılmaması kaydıyla,

ortaklığın faaliyetlerine, finansal yapısına ve halka arz gelirinin kullanımına ilişkin olarak Borsa İstanbul’a sunacağı bilgileri dikkate alarak, gerekçelerini belirtmek suretiyle Yıldız Pazar’da kota alınmasına karar verebilecek.

Sonuç

Borsa İstanbul, son dönem halka arzlara rağbetin artması ve pek çok şirketin halka arz için harekete geçmesine cevaben; derinliği olabilecek payların borsaya gelmesinin sağlanması ve yeni halka arz edilecek şirketlerde yeterli likidite sağlanamaması durumunda yatırımcıların zarara uğramasına sebep olacak manipülatif hareketlerin önlenmesi amacıyla erkenden önlem almış oldu.

Benzer içerikler