Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID 19: Tam Kapanma Sürecinde Görülecek Duruşmalar Ertelendi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 26 Nisan 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar uyarınca 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma dönemine geçilmiştir. Bu doğrultuda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 27 Nisan 2021 tarihli kararıyla (“Karar”) tam kapanma dönemine geçilmesinin mahkemelerin yargı faaliyetleri üzerindeki etki ve sonuçlarını belirlemiştir. Karar metnine bu link’i kullanarak erişebilirsiniz: https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/files/KARAR-27-04-2021.pdf. Buna göre; yapılması planlanan duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Karar Ne Diyor?

Karar’dan anlaşıldığı üzere tam kapanma döneminde adliyeler açık kalmaya devam edecektir. Ancak ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargı yerlerinde icra edeceği;

  • duruşma,
  • müzakere,
  • ve keşifler

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar ertelenmiştir. Bu işlerin, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde ve mümkün olduğu oranda sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki bir iş gününe ertelenmesine karar verilmiştir.

Aşağıdaki durumların söz konusu olması halinde ise herhangi bir erteleme olmayacaktır:

  • Duruşma açılıp açılmaması hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere tutuklu ve acil işler,
  • Dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları,
  • Yürütmenin durdurulması istemleri,
  • İhtiyati tedbir ve bu işlemlere yönelik itirazlar,
  • Suç ve suçlulara ilişkin ihbar ve şikâyetler,
  • İvedi sayılacak diğer işler.

Buna ek olarak, her ne kadar adliyeler açık olsa da ve dosyalara evrak sunulması gibi taraf işlemlerinin fiziken yapılabilmesi mümkün olsa da; salgın kapsamında alınan tedbirlerin etkililiğinin artması amacıyla bu işlemlerin mümkün olduğu ölçüde UYAP üzerinden gerçekleştirilmesi tavsiye edilmiştir.

Sonuç

COVID-19 salgını yargı faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Karar ile alınan bu önlem kapsamında duruşma, müzakere ve keşifler ertelenmiş, ancak adliyelerin bu süre boyunca açık olması sebebiyle yargı faaliyetleri durmamıştır. Önemle belirtmek isteriz ki, tam kapanma sürecinde yasal süreler (örneğin cevap süreleri, itiraz süreleri) işlemeye devam edecektir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler