Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Hakkında KVKK Duyurusu

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Genel

Yeni Gelişmeler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“), 26 Haziran 2020 tarihli duyurusunda, aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken hususları duyurdu. Kurum, yaptığı incelemeler sonucunda veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda bazı eksiklik ve aykırılıklar tespit ettiğini, bu kapsamda veri sorumlularının yaptırımlarla karşılaşmamaları için aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken belirli hususlara özellikle dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Kurum’un duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kurum Ne Diyor?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun“) 10. maddesi uyarınca veri sorumlularının, ilgili kişileri işledikleri kişisel veriler hakkında bilgilendirme yükümlülüğü (aydınlatma yükümlülüğü) bulunmaktadır. Bu kapsamda veri sorumlularının, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken, başta Kanun, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tebliği, Kurul karar ve rehberleri olmak üzere, aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

 • Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi esnasında yerine getirilmelidir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusundadır.
 • Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak Kanun’un 10. maddesindeki hususları (veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin hakları) içermesi gerekmektedir.
 • Kişisel verilerin fiili imkânsızlık veya ilgili kişiye ulaşılamaması nedeniyle ilgili kişiden elde edilmemesi durumunda, aydınlatma yükümlülüğü kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde yerine getirilmelidir.
 • Kişisel verinin ilgili kişiyle iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda ilk iletişim kurulması esnasında, kişisel verilerin aktarılacak olması halinde ise, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • Aydınlatma sırasında açıklanan kişisel veri işleme amacı bakımından, gelecekte gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmamalıdır.
 • Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken kullanılacak metinlerde genel nitelikte, muğlak, eksik, yanıltıcı ve yanlış bilgilere yer verilmemelidir.
 • Aydınlatma metninde yer alan işleme amacı ve hukuki sebebi hususları birbirinden ayrı unsurlardır. Veri toplamanın hukuki sebebi, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan işleme şartlarını ifade etmektedir.
 • Belirli bir işleme faaliyeti ile sınırlı olmayan, genel veri işleme belgesi niteliğinde olan gizlilik politikaları veya veri işleme politikaları, aydınlatma metinleri olarak kullanılmamalıdır.
 • Aydınlatma metni kolayca erişilebilir ve fark edilebilir olmalıdır. İlgili kişilerin aydınlatmaya erişimini zorlaştıracak yöntemler kullanılmamalıdır.
 • Kişisel verilerin aktarılması halinde, aktarımın amacına ve aktarılan alıcı grubu ya da gruplarına aydınlatmada ayrıca yer verilmelidir.
 • Katmanlı aydınlatma yönteminin kullanılması halinde, ilgili kişiler ayrıntılı bilgi için diğer bir mecraya yönlendirilmeden önce ilk aşamada temel bilgilerin (örneğin veri sorumlusunun kimliği ve veri işlemenin amacı) sunulması gerekmektedir. Yönlendirilen metnin ise ilgili işleme faaliyeti ile sınırlı olmasına dikkat edilmelidir.

Sonuç

Bilindiği üzere, aydınlatma yükümlülüğünü Kanun’a uygun şekilde yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanabilmektedir. Kurum’un yukarıdaki duyurusu kapsamında tüm veri sorumlularının süreçlerini gözden geçirmeleri uygun olacaktır.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler