Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Haklarına Yönelik Gelişmeler

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) 06.07.2021 tarihinde 2021/İK-THD/188 sayılı Kararı ile Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı (“Yönetmelik Taslağı“) kamuoyu görüşüne sundu. İlgili Yönetmelik Taslağı ile Yönetmelik’in Kimlik Doğrulama Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmesi de amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda işletmecilerin uyması gereken birtakım yeni yükümlülükler düzenlenmektedir. İlgili Yönetmelik Taslağı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Değişecek?

İşletmeciler için Yeni Yükümlülükler

İlgili Yönetmelik Taslağı kapsamında tüketiciler nezdinde şeffaflığı sağlamak adına işletmecilere birtakım yeni yükümlülükler getirilmiştir. Kayıtlı olduğu tarife dışında ek ücret ödemesi gerekebilecek durumlarda aboneyi bilgilendirme, sunulan kampanya ve tarifelere ilişkin şeffaf bilgi sağlama, tüketiciyi mümkün olabilecek en anlaşılır şekilde aydınlatma gibi yükümlülükler düzenlenmektedir. Ayrıca işletmeciler tüketicilere almak istedikleri elektronik haberleşme hizmetine karar verebilmeleri için e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yaparak diğer işletmecilerinin tekliflerini karşılaştırma imkanı sunmakla yükümlü olacaktır.

Abonelik Sözleşmeleri

İşletmeciler, abonelik sözleşmesi kurulmadan önce tüketiciye sözleşmenin temel unsurlarını açıklayan kolay anlaşılabilecek ve sözleşmeden ayrı düzenlenecek bir sözleşme özeti sunmakla yükümlü olacaktır. İlgili özetin Yönetmelik Taslağı’nda belirtilen tüm unsurları kapsaması zorunludur. Sunulan özetin ardından abonelik sözleşmesinin elektronik ortamda Kimlik Doğrulama Yönetmeliği uyarınca yapılabilmesi mümkün olup, bu doğrultuda yapılan kimlik doğrulama işlemi, kimlik belgesi ile işlem yapılmış gibi sonuç doğuracaktır. Ayrıca işletmeci, sözleşme kurulurken aboneden talep edeceği bilgi ve belgeleri kalıcı tarih ve saat bilgisi belirterek kayıt altına almakla yükümlü olacaktır.

İlaveten, taahhütlü aboneliklerde uyulması gereken birtakım şartlar düzenlenmektedir. Bu doğrultuda taahhütnamede bulunması gereken unsurların daha anlaşılır kılınması amaçlanarak genişletilmiş, mobil elektronik haberleşme hizmeti haricindeki haberleşme hizmetlerinde nakil taleplerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiş ve azami taahhüt süresi belirlenerek 24 ay ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca taahhütlü internet erişim aboneliklerinde BTK tarafından belirlenecek Adrese Dayalı İnternet Hizmet Kalitesi Ölçümüne ilişkin düzenlemede tespit edilen kriterlerin sağlanamaması halinde aboneye cayma bedeli ödemeksizin sözleşmeyi feshetme imkanı tanınmaktadır.

Hizmetin Kısıtlanması veya Durdurulması

Taslak Yönetmelik elektronik haberleşme hizmetinin kısıtlanması ve durdurulmasına ilişkin yeni hüküm ve koşullar düzenlemektedir. Buna göre abonelerin hizmetin kısıtlanması veya durdurulmasından makul bir süre önce konuya ilişkin olarak bilgilendirilmeleri esastır. Ayrıca kısıtlama veya durdurma süreçlerinde aboneye ilave ücretlendirme yapılmaması gerekmektedir. Hizmetin durdurulması halinde ise abone aksini talep etmedikçe 3 ay içerisinde sözleşme feshedilebilecektir.

Sonuç

Yönetmelik Taslağı elektronik haberleşme sektöründe gerek işletmeci yükümlülükleri gerekse de tüketici haklarına yönelik oldukça önemli değişiklikler öngörmektedir. Yönetmelik Taslağı’na 09.08.2021 tarihine kadar BTK’nın internet sitesinde yer alan görüş bildirim formunu doldurup, thdkamuoyu@btk.gov.tr e-posta adresine göndermek suretiyle görüş sunmak mümkündür.