Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yap-İşlet-Devret Projelerinde Borç Üstlenimi ve Demiryolu Ulaşımı Destekleri

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişmeler

20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7297 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7297 Sayılı Kanun“) ile 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun (“3996 Sayılı Kanun”) ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’a ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

7297 Sayılı Kanun ile Ne Gibi Değişiklikler Yapıldı?

1.      Yap-İşlet-Devret Projeleri Borç Üstlenimi

7297 sayılı Kanun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na (“Ulaştırma Bakanlığı”) bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından yürütülen bazı yap-işlet-devret projeleri için ek bir borç üstlenim imkânı düzenledi. Bu kapsamda, Ulaştırma Bakanlığı, ihalesi 15 Mart 2020 tarihinden sonra yapılmış ancak 20 Mart 2021 tarihi itibarıyla uygulama sözleşmesi imzalanmamış ve yurtdışından finanse edilen projelerde, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli kamu idarelerinin yanında borç üstlenim anlaşmalarına taraf olabilecek. Ulaştırma Bakanlığı’nın söz konusu anlaşmalara taraf olması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (“Hazine”) borç üstlenim şartlarını belirleyen 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 4 ve 8/A maddelerine tabi olmayacak. Değişiklik 20 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

2.      Demiryolu Ulaştırması Destekleri

7297 sayılı Kanun, Hazine’nin, demiryolu taşımacılığından sorumlu idari kuruluş olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (“TCDD”) ve bağlı ortaklığı TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye sağladığı bazı destekler için 2023 yılı sonuna kadar süre uzatımı sağladı. Ek olarak, Cumhurbaşkanı bu süreleri on yıla kadar uzatabilecek. Bu değişiklikler 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sonuç

Değişiklikler, ulaşım hizmetleri ve projelerine verilen desteğin devamına işaret etmektedir. 7297 sayılı Kanun ile hem Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından yürütülen bazı yap-işlet-devret projelerinin finanse edilebilirliğinin artırılmasına imkân tanındı hem de demiryolu taşımacılığına yönelik hizmetler için Hazine’nin TCDD’ye sağladığı bazı desteklerin süreleri uzatıldı.