Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde Vekil ile Temsil Edilmeden Yapılan İşlemlerde Belge Yükümlülüğü Azaltıldı

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişmeler

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 8 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile, Türkiye, son yıllarda sınai mülkiyet alanında yaptığı yenilikler ve mevzuat değişiklikleri ile bu alandaki başvuru süreçlerini hızlandırmaya ve etkin hale getirmeye yönelik adımlar atmayı sürdürmektedir.

Değişikliklerin ortak amacı, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT“) nezdindeki genellikle haktan vazgeçme veya hakkı kısıtlama işlemlerinde istenen belgelerin azaltılmasıdır.

Yönetmelik Neler Getiriyor? 

Yönetmelik ile TÜRKPATENT nezdinde vekil ile temsil edilmeden hak sahibi tarafından yapılan başvuru ve işlemlerdeki belge yükümlülüğü azaltılmış ve işlemlerde kolaylık sağlanması hedeflenmiştir.

Değişiklik ile;

  • markanın kısmen yenilenmesi,
  • marka başvurusunun veya markanın kısmen ya da tamamen geri çekilmesi ya da haktan feragat edilmesi,
  • marka başvurularına ilişkin yayıma ve karara itirazın geri çekilmesi,
  • tasarım tesciline ilişkin yayıma itiraz veya karara itirazın geri çekilmesi,
  • koruması sona eren bir tasarımın yenilenmesi,
  • başvuru veya tescilden doğan tasarım hakkından kısmen veya tamamen vazgeçilmesi,
  • patent başvurusunun geri çekilmesi (yalnızca tüzel kişiler açısından)
  • coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescil ettiren açısından tescilin sağladığı hak ve sorumluluklarından vazgeçilmesi,

işlemlerinde talepte bulunan hak sahibinin gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza beyannamesinin veya söz konusu imza beyannamesinin noter onaylı örneğinin ve hak sahibinin tüzel kişi olması halinde hak sahibinin noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneklerinin, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları açısından ayrıca ilgili hak sahibi kamu kurumu ise vazgeçme yetkisini gösteren belgenin aslının sunulma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Sonuç

Özellikle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girme hazırlıkları ve yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 tarihinden bu yana, Türkiye’de sınai mülkiyet alanındaki olumlu gelişmeler dikkat çekmektedir.

TÜRKPATENT de bu yasal değişiklikler ışığında daha hızlı ve etkin sonuç alınan bir sistem hedeflemektedir. Yönetmelik ile yapılan son değişikliklere bakıldığında da, işlemleri kolaylaştıran değişikliğin genel amaca uygun olduğu görülmektedir.

Yönetmelik, TÜRKPATENT nezdinde vekil ile yapılan işlemlerde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır.

Benzer içerikler