Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) 6 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ Ne Anlama Geliyor?

Tebliğ, yapı kayıt belgesi için yapılacak başvuruya ve kayıt bedelinin belirlenmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.

Başvuru

Yapı kayıt belgesi için başvuru, yapı maliklerinden biri veya vekili tarafından e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemi’nden ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar üzerinden yapılabilir.

Kayıt Bedeli

Kayıt bedeli konutlar için, arsanın emlak vergisi değeri ve yapının yaklaşık maliyet bedeli toplamının %3’ü kadardır. Bu bedel, ticari kullanıma tabi yapılar için ise, arsanın emlak vergisi değeri ve yapının yaklaşık maliyet bedeli toplamının %5’i kadardır.

Arsanın emlak vergisi değeri, ilgili belediyeden alınan arsa ve arazi asgari metrekare birim değerlerine göre hesaplanır. Yapının yaklaşık maliyet bedeli aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:
• Tarımsal amaçlı basit binalar: 200 TL/m²,
• 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları: 600 TL/m²,
• 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları: 1.000 TL/m²,
• 8 ve daha yüksek katlı binalar: 1.600 TL/m²,
• Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar: 2.000 TL/m²,
• Güneş enerjisi santralleri: 100.000 TL/MW.

Sonuç

Tebliğ ile İmar Barışı kapsamındaki başvuruya ilişkin belirsiz konular ve kayıt bedelinin hesaplanmasına ilişkin hususlar açıklığa kavuşturulmuş oldu.