Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yeni YEKDEM Belirlendi

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişmeler

4 Aralık 2020 tarihli Hukuk Bültenimizde belirttiğimiz üzere, Haziran 2021’den sonra işletmeye girecek yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim tesislerine uygulanacak destekleme mekanizması (“YEKDEM“) için Cumhurbaşkanı kararı beklenmekteydi.

Söz konusu düzenlemeyi yapan 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı (“Karar“).

Karar Ne Gibi Düzenlemeler İçeriyor?

1 Temmuz 2021 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynağı belgeli elektrik üretim tesisleri için YEKDEM şu şekilde uygulanacak:

Süre: YEKDEM fiyatı uygulama süresi 10 yıl, yerli katkı fiyatı uygulama süresi ise 5 yıl olacak.

YEKDEM ve yerli katkı fiyatları: Fiyatlar Türk Lirası cinsinden aşağıda Tablo-1’de gösterildiği şekilde belirlendi ve üçer aylık dönemler için güncellenecek. Güncelleme hem ÜFE ve TÜFE hem de ABD doları ve avro alış kurlarına göre yapılacak.

İlk fiyat güncellemesi: İlk güncelleme 1 Nisan 2021 tarihinde aşağıda Tablo 1’de belirtilen fiyatlar dikkate alınarak yapılacak.

YEKDEM fiyatları için üst sınır: YEKDEM fiyatları için aşağıda Tablo-1’de gösterildiği şekilde ABD doları cinsinden üst sınır düzenlendi. Buna göre, herhangi bir döneme ait YEKDEM fiyatının ilgili dönemin ilk ayından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük ABD doları alış kurlarının ortalaması kullanılarak hesaplanacak karşılığı, ilgili tesis için ABD doları cinsinden belirlenen üst sınır fiyatından fazla olamayacak.

Sonuç

Karar, Haziran 2021’den sonra işletmeye alınacak tesisler için yeni YEKDEM’i belirledi, söz konusu tarihten önce işletmeye giren tesisler için ise herhangi bir değişiklik içermiyor.

Tablo 1

Tesis TürüYEKDEM Fiyatı
Türk Lirası kuruş/kWh
YEKDEM Üst Sınır Fiyatı ABD Doları-cent/kWhYerli Katkı Fiyatı
Türk Lirası kuruş/kWh
Hidroelektrik40,006,408
Rüzgar32,005,108
Jeotermal54,008,608
BiyokütleÇöp gazı / atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar32,005,108
Biyometanizasyon54,008,608
Termal bertaraf50,008,008
Güneş32,005,108