Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

2023 yılı asgari ücret belirlendi

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Yeni gelişmeler

İş Kanunu’nun 39. Maddesi ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik“) 11. Maddesi uyarınca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu (“Komisyon“) 2023 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin karar almıştır. Komisyon’un 22 Aralık 2022 tarihli kararı uyarınca yeni asgari ücret belirlenmiştir. Söz konusu karar, 29 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Komisyon kararı ile belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Komisyon kararı ne anlama geliyor?

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle aylık asgari ücret net 8.506,80 TL, brüt 10.008 TL olmuştur. İşveren için aylık toplam brüt maliyet ise 11.759,40 TL olarak güncellenmiştir. Bu tutarlar, yeni bir Komisyon kararı alınmadığı sürece 31 Aralık 2023 tarihine dek geçerli olacaktır.

Bu hususa ek olarak Yönetmelik uyarınca Komisyon kararları, aksi kararlaştırılmadıkça yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre, yeni asgari ücret tutarı, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Sonuç

Komisyon kararı kapsamında işverenlerin, çalışanlarının ücretlerini gözden geçirmesini ve gerektiği ölçüde ücretleri anılan karar ile uyumlu olacak şekilde revize etmesini tavsiye ederiz.

Benzer içerikler