Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İş Sözleşmelerinde TL’ye Geçişin Detayları Belli Oldu

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler hakkında bir basın duyurusu yayınlayarak uygulamaya ilişkin sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına yer verdi. Bu kapsamda, iş sözleşmeleri ile ilgili uygulamanın detayları da belli olmuş oldu.

Sıkça sorulan sorularda, iş sözleşmeleri gibi dövizle ödeme yasağı kapsamına giren sözleşmelerde TL’ye dönüşümün ne şekilde yapılacağına ilişkin örnek bir hesaplama bulunuyor. Ayrıca yabancı gerçek ve tüzel kişilerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak iş sözleşmeleri akdedebilmeleri konusuna da açıklık getirildi. (Sıkça sorulan sorulara bu linkten ulaşabilirsiniz: https://hazine.gov.tr/sikca-sorulan-sorular-dovize-endeksli-sozlesmeler?type=icon)

Buna göre, aşağıda yer alan iş sözleşmelerinde dövizle ödeme yasağı uygulanmayacaktır:

  • Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan; ancak Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan çalışanların taraf olduğu iş sözleşmeleri,
  • Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan dışarıda yerleşiklerin Türkiye’de bulunan; (i) şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürolar ve (ii) doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketlerin taraf olduğu iş sözleşmeleri,
  • Türkiye’de kanuni yerleşim yeri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan çalışanların taraf olduğu iş sözleşmeleri,
  • Serbest bölgelerdeki şirketlerin, serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında taraf olduğu iş sözleşmeleri ve
  • Yurt dışında ifa edilen iş sözleşmeleri.

Ayrıca, Türk vatandaşı olmayan futbolcuların ücretlerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ödenmesinin mümkün olduğu; ancak Türk vatandaşı olan futbolcuların Türkiye’de yerleşik kulüplerle akdedeceği sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasının mümkün olmadığı hususu da netleştirildi.

Son olarak, yabancı pay sahipliği bakımından iş sözleşmelerindeki ödeme yükümlülüklerini döviz üzerinden veya dövize endeksli belirleyebilme istisnası tanınan kuruluşların -bu istisna sadece kendilerine tanındığı için- sözleşmenin karşı tarafı herhangi bir istisnadan faydalanmıyorsa, TL’ye dönüşümü talep edebilecekleri ve bu durumda da ilgili iş sözleşmelerinde TL’ye dönüşümün zorunlu olacağına hükmedildi.

Sonuç

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklaması ve sıkça sorulan sorular, iş sözleşmelerinde yer alan ve döviz üzerinden yapılacağı belirtilen ödemeler için TL’ye geçiş süreci açısından bazı tereddütleri ortadan kaldırmıştır.

Benzer içerikler