Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19 salgınına ilişkin olarak devlet tarafından alınan önlemler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı 29 Haziran 2020 tarihli konuşmasında kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin ve iş sözleşmelerinin feshi yasağı ile ücretsiz izin uygulamasına ilişkin sürelerin bir ay uzatılacağını açıklamıştır.

Bu bağlamda, 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de 2706 ile 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararları Neleri Düzenliyor?

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin

7244 sayılı Yeni Coronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 17 Nisan 2020 tarihinden 17 Temmuz 2020 tarihine kadar, İş Kanunu’nun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işverenler tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Aynı kanun, fesih yasağı sırasında işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne gönderebileceğini düzenlemişti.

2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı fesih yasağı süresini ve fesih yasağı boyunca işverenlerin çalışanlarını ücretsiz izne gönderme imkânını 17 Ağustos 2020 tarihine dek uzatmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği

2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, COVID-19 salgınından kaynaklanan zorlayıcı nedenler yüzünden 30 Haziran 2020 tarihine kadar (ve bu tarih dâhil olmak üzere) kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuran işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresini, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla bir ay uzatmıştır. Bir aylık dönemin başlangıcı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  1. 30 Haziran 2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulamasının sona ermiş olduğu işyerleri için bir aylık süre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.
  2. 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulamasının devam ettiği işyerleri için bir aylık süre kısa çalışmanın ilgili işyeri için sona erdiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Buna ek olarak, COVID-19 salgınından kaynaklanan zorlayıcı nedenler yüzünden yapılan kısa çalışma ödeneği ödemeleri çalışanların başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecektir.

Sonuç

COVID-19 salgını, Türkiye’yi ve Türkiye’deki çalışma yaşamına dair uygulamaları esaslı bir şekilde etkilemiştir. Hükümet, işverenlere destek olmak ve çalışanları korumak amacıyla bazı uygulamalar yürürlüğe koymaya devam etmektedir. İşverenlerin COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler oldukça konu ile ilgili tüm değişiklikleri yakından takip etmelerini tavsiye ederiz.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.