Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ekonomi Reformları Eylem Planı Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı 23 Mart 2021’de Ekonomik Reformları Eylem Planını yayımladı (“Plan“). Plan, iç ticaret ile piyasa gözetimi ve denetimi de dahil olmak üzere çeşitli başlıklara ilişkin 2023 senesinin Mart ayının sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan eylem kalemlerini içeriyor.

Ne Değişecek?

İç Ticaretin Kolaylaştırılması

Plan kapsamında, Ticaret Bakanlığı perakende ticarette haksız ticari uygulamaların ortadan kaldırılması ve Avrupa Birliği düzenlemeleri de gözetilerek daha iyi işleyen ve daha adil bir sistemin getirilmesi amacıyla 2021 senesinin sonuna kadar yeni kanuni düzenlemeler yapacaktır.

Ticaret Bakanlığı ayrıca yeni ulusal elektronik ticaret düzenlemeleri için bir yol haritası belirleyecek ve ulusal ve uluslararası gelişmeleri de dikkate alarak Haziran 2022’nin sonuna kadar bir takım yeni düzenlemeler getirecektir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Mart 2022 yılının sonuna kadar mevcut dağınık yapıyı birleştirecek ve uygulamada tekilleşme sağlayarak mükerrerliği engelleyecek yeni ve bağımsız bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurumu (“Kurum“) kurulması planlanmaktadır.

Yeni Kurum’un alanında düzenleme yapma ve piyasada adil ve rekabetçi bir ortam sağlamak adına denetim yapma yetkisi olacaktır.

Yeni Kurum insan sağlığı, hayatı, mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunması için asgari koşulları karşılamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı uygulama yapacaktır.

Kurum’un çatısı altında özel sektör ve tüketicileri de barındıran bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu kurulacaktır.

Sonuç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç ticaret ve piyasa denetimi de dahil olmak üzere pek çok konuya değinen kapsamlı bir eylem planı hazırladı. İlgili şirketler eylem planı kapsamında yapılacak süreç ve mevzuat değişikliklerini yakından takip etmeli ve bu kapsamda getirilecek düzenlemelere uyumu sağlamak adına gerekli adımları atmalıdır.