Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

İşçi veya İşveren Alacakları ve Tazminatları İle İlgili İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davalarına Arabuluculuk Dava Şartı

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Yeni gelişme

7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun uyarınca, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda arabulucuya başvurunun dava şartı olarak düzenlendiği haller genişletilmiştir.

Bu hukuk bülteninde, Kanun’da iş hukukuna ilişkin olarak yer alan düzenlemelerin detaylarına ve uygulamadaki yansımalarına yer vermekteyiz. Kanun kapsamında yapılan diğer değişiklikleri ele aldığımız hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Kanun iş hukuku anlamında neleri düzenliyor?

Kanun uyarınca, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ve tazminatları ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında da arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiştir. Kanun uyarınca bu değişiklik, 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu itibarla, 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ve tazminatları ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarını açmak için tarafların öncelikle zorunlu arabuluculuk sürecinin tamamlaması gerekecektir.

Sonuç

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ve tazminatları ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olduğu Kanun ile açıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca, söz konusu davalara arabuluculuk dava şartının getirilmesi iş mahkemelerinin mevcut iş yükünü hafifletebilecektir.

Benzer içerikler