Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Ticaret Bakanlığından Sermaye Şirketlerine Öz Kaynaklarını Koruma Çağrısı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihli yazısına istinaden ticaret odalarına gönderilen bilgi yazısı neticesinde Türkiye genelinde birçok ticaret odası internet sitesinde kâr payı dağıtımına ilişkin yeknesak duyurular yayımlamıştır (“Duyuru“). Duyuru ile Ticaret Bakanlığı’nın COVID-19 salgını karşısında sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasına işaret ettiği belirtilmektedir.

Duyuru Ne Anlama Geliyor?

Duyuru, kamu iştiraki olanlar hariç, tüm sermaye şirketlerini öz kaynaklarını korumaya ve bu doğrultuda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde değerlendirmeye çağırmaktadır:

  • Geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi,
  • Dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini geçmemesi ve
  • Yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisinin verilmemesi.

Ticaret Bakanlığı’nın yazısı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin” 13/5 maddesini dayanak almaktadır.

Sonuç

Kamu iştirakleri hariç, 2019 hesap yılına ilişkin genel kurullarını gerçekleştirecek sermaye şirketlerinin, gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararları için Duyuru’da yer alan açıklamaları dikkate almalarını tavsiye ederiz.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.