Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler Neler Getiriyor?

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Vergi
Genel

             Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) 15 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile posta, kargo veya yolcu beraberinde getirilen çeşitli ürünlerden tahsil edilecek gümrük vergisi oranları ve ürün gruplarında 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan önemli değişiklikler yapıldı. Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Karar’da öngörülen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Vergi oranları

Gerçek kişilere posta veya kargo yoluyla gelen, ticari miktar ve nitelikte olmayan eşyalara ilişkin maktu vergi değer sınırlaması 1500 Avro’dan 150 Avro’ya indirilmiş ve söz konusu eşyaların Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelmesi halinde tahsil edilecek gümrük vergisi oranı %20’den %30’a çıkarılmıştır.

Ayrıca, gerçek kişilere posta veya kargo yoluyla gelen, ticari miktar ve nitelikte olmayan ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen ilaçlardan da, ilaçların (i) Avrupa Birliği’nden gelmesi halinde %18 ve (ii) diğer ülkelerden gelmesi halinde %30 oranında gümrük vergisi tahsil edilecektir.

Söz konusu oranlar, değeri 1500 Avro’yu geçmeyen, Ek-9’da gösterilen kişisel eşyalar listesi kapsamında olmayan, yolcu beraberinde getirilebilecek hediyelik eşya limitini aşan ve ticari miktar ve nitelikte olmayan eşyalara da uygulanacaktır.

Brüt 30 kilogramı geçmeme sınırlaması Ek-9’da gösterilen kişisel eşyalara uygulanmayacaktır. Ayrıca, söz konusu kişisel eşyalar ile diplomatik eşyaların yukarıda açıklanan değer sınırları içinde olması aranmayacaktır.

  • Muafiyet kapsamına alınanlar

Sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan Savunma Sanayii Başkanlığı’na ait olan şirket ve müesseselerin onaylanmış projeleri, sözleşmeleri veya Başkanlık tarafından uygunluk verilmiş savunma sanayii ile ilgili ihtiyaçlar kapsamında ithal etmesi gereken araç, yazılım ve materyaller gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.
Yurt dışından Türkiye’ye gönderilen biyolojik materyaller, Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmiş olmaları kaydıyla muafiyet kapsamında olacaktır.

  • Diğer

Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu taşıtların satışında, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise gümrük vergileri aranmayacak, on yıl geçmemiş ise gümrük vergileri tahsil edilmeden satış yapılamayacaktır.

Sonuç

Gümrük Kanunu kapsamında tahsil edilecek vergi oranları ve ilgili ürün gruplarında 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere önemli değişiklikler yapıldı. Yurt dışından eşya ithal eden kişiler vergi yükümlülüğü ve muafiyetler hakkındaki gelişmeleri takip etmelidir.