Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Finansal Yeniden Yapılandırmada Önemli Değişiklikler – Yabancı Bankalar Oyuna Döndü!

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

5 Kasım 2018 tarihli mevzuat değişikliği bültenimizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik“) ilişkin bir değişiklik taslağı hazırladığını ve bu taslağın Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) üyesi bankalarla paylaşıldığını belirtmiştik.

Değişiklik tebliği 21 Kasım 2018 tarih ve 30602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Tüm yabancı finans kuruluşları, alacaklı kuruluşların belli bir çoğunluğunun onayına veya başka bir şarta bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırma sürecine katılabilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar çerçeve anlaşmalarla belirlenecek.
  • Türk bankalar, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri, faktoring şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları ve sistem işleticileri, borçlu olarak finansal yeniden yapılandırmaya başvuramayacak.
  • Borçluların finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için makul bir süre içinde geri ödeme kabiliyeti kazanması gerektiği hususu netleştirildi.
  • Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespitini yapacak kuruluşlar çerçeve anlaşmalarla belirlenecek olup, bu tespitin BDDK tarafından uygun görülecek bir kuruluş tarafından yapılması zorunluluğu kaldırıldı.

Sonuç

Yürürlüğe giren değişiklikler ile yabancı finansal kuruluşların da finansal yeniden yapılandırma sürecine katılımı mümkün kılındı.

Benzer içerikler