Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19 ve Ticari Elektronik İletiler

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19 salgını tüm dünyada şirketleri etkileyerek tedarik zincirleri, hizmet kapasiteleri, etkinlik ve organizasyonlarla birlikte herhangi bir ticari faaliyetin sürdürülmesi için gerekli personel gibi konularda değişiklikleri zorunlu hale getiriyor. Bu zorlukları aşmanın en önemli yollarından biri şüphesiz müşterilere karşı önceden yapılan şeffaf bilgi paylaşımları. Şirketler çeşitli konularda müşterilerine ulaşmak ve onları bilgilendirmek için en kolay yollardan biri olan elektronik iletişim imkânlarını kullanabileceklerdir. Bununla birlikte, Ticari İletişim ve Elektronik Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında elektronik ticari iletilerle ilgili yükümlülüklerin ve sorumlulukların COVID-19 krizi sürecinde de uygulanmaya devam ettiği unutulmamalıdır.

Yönetmelik Ne Diyor?

Şirketler, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmelerini tanıtmak ya da kutlama ve tebrik mesajları gibi içeriklerle bilinirliklerini artırmak amacıyla gönderdikleri ticari elektronik iletiler için alıcıların rızalarını almak zorundadır.

Bununla birlikte, belirli iletiler rıza zorunluluğundan muaf tutulmuştur:

  • Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler;
  • Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ve şirketin ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü kapsamında gönderdiği iletiler;
  • Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler;
  • Tacir veya esnaf olan alıcılara gönderilen ticari elektronik iletiler.

Sonuç

Şirketler müşteri beklentilerinin yönetimi, ticari faaliyetlerinin sürekliliği ve marka imajının korunması gibi amaçlarla COVID-19 salgının işletmeleri üzerindeki etkileri konusunda müşterilerini bilgilendirmek isteyebilirler. Mevzuat bu kapsamda bazı iletilerin alıcıların rızaları alınmaksızın gönderilebilmesi için istisnalar tanımaktadır. Şirketler gönderdikleri iletilerin bu mevzuat kapsamında kalıp kalmadığına, istisnaların uygulanıp uygulanamayacağına ve mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olup olmadıklarına dikkat ederek ilerlemelidir.